De gemeente Katwijk komt na de zomer met een voorstel voor een lokaal vuurwerkverbod. Een meerderheid van de gemeenteraad eiste in januari van het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor zo’n verbod. De planning was om het voorstel nog voor de zomer met de gemeenteraad te bespreken, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet meer lukken.

Het lokaal vuurwerkverbod kwam vlak na de jaarwisseling aan bod in de gemeenteraad. ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, Hart Voor Katwijk, PvdA en D66 vonden dat er actie ondernomen moest worden. Vuurwerk zorgt volgens hen voor slachtoffers, overlast en veel schade. Daarnaast willen ze met dit voorstel gehoor geven aan de oproep van hulpdiensten die pleiten voor nieuwe maatregelen tegen vuurwerk.

De partijen pleiten voor een lokaal vuurwerkverbod waarbij het afsteken van vuurwerk dan alleen nog mogelijk is voor clubs of verenigingen die daar een vergunning voor krijgen.

Burgemeester Cornelis Visser wilde liever wachten op landelijk beleid, maar werd toch door de gemeenteraad aan het werk gezet.

Coronacrisis
Vanwege de coronacrisis komt er pas na de zomer een voorstel. ‘Op dit moment vraagt de coronacrisis veel tijd en energie van de afdeling die het voorstel maakt’, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad. ‘Ook hechten wij eraan om diverse partijen die te maken hebben met het onderwerp ‘vuurwerk’ te betrekken door middel van participatie. Dat vergt in deze tijd een bijzondere aanpak. Wij zijn daarom voornemens om na de zomerperiode het voorstel aan te leveren.’