De angst voor bebouwing op de Kwakelwei in Katwijk aan den Rijn is bij een groot deel van de raadsleden nog niet weggenomen. Volgens de huidige bestemming kan er op dit stuk grond niet gebouwd zonder bestemmingswijziging, die door de gemeente moet worden goedgekeurd. Om er toch zeker van te zijn dat er op dit stuk groen geen bebouwing komt, werd donderdagavond opnieuw een motie besproken. Die leek vooraf een meerderheid te halen, maar lijkt na gisteravond toch te sneuvelen.

De gemeenteraad is het unaniem eens dat de Kwakelwei groen moet blijven, maar dit vastleggen in het Groenbeleidsplan gaat enkele partijen een stapje de ver. De motie gisteravond kwam niet uit de lucht vallen. Voor de Kwakelwei zijn al vaker moties voorbij gekomen.

Voorafgaand aan deze motie leek er dit keer een meerderheid te zijn. De motie werd ingediend door DURF, KiesKatwijk, CDA, D66, PvdA en Fractie Smits. Maar die laatste partij met één zetel zag daar later van af. Dat kost de indieners van de motie nipt de meerderheid.

Door het verliezen van de meerderheid twijfelen de partijen GemeenteBelangen en CDA of het nog wel verstandig is om de motie in te dienen.

Volgens de partijen Hart Voor Katwijk, VVD Katwijk, ChristenUnie en SGP is de motie onnodig en heeft de Kwakelwei geen ‘ridderlijke bescherming’ nodig.

ChristenUnie en SGP dreigden met een eigen motie uit zelfverdediging om te laten zien dat ook zij voor een groene Kwakelwei zijn. De partijen vragen met die motie om diverse scenario’s te onderzoeken, waarbij in ieder geval een scenario is dat de Kwakelwei geheel groen zal blijven.

Volgens wethouder Rien Nagtegaal komen er nog genoeg momenten voor de gemeenteraad om te bepalen hoe de Kwakelwei er uit moet komen te zien. ‘De moties zijn overbodig. Ik kan met beide moties eigenlijk wel aan de slag, maar ze veranderen wel het speelveld.’ De wethouder is bang dat de motie(s) de verhouding met de grondeigenaar van de Kwakelwei op het spel zet.

Ook zonder de moties waarvan volgende week moet blijken of ze daadwerkelijk worden ingediend, blijft de Kwakelwei in ieder geval voorlopig nog groen dankzij het agrarisch bestemmingsplan.