Katwijk riskeert een zwemverbod voor de kust vanwege de slechte waterkwaliteit voor de kust. De gemeente Katwijk heeft dit de afgelopen jaren kunnen voorkomen dankzij een aantal nooduitgangen in de metingen. Maar de gemeente denkt dat het een kwestie van tijd is dat de metingen echt verkeerd uitpakken en Rijkswaterstaat genoodzaakt is om een permanent negatief zwemadvies of zwemverbod op te leggen. Om dit te voorkomen zoekt de gemeente samenwerking met Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het zwemwater voor de kust wordt regelmatig gecontroleerd door Rijkswaterstaat (RWS). Het water bij het Noordstrand staat al jaren bekend om de slechte waterkwaliteit door het spuien van het boezemgemaal bij hevige regenval. Rioolwater belandt dan in de zee. Op dat soort momenten wordt er door de gemeente al een negatief zwemadvies afgegeven.

Permanent negatief zwemadvies in de lucht
Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er al in 2016 een permanent negatief zwemadvies in de lucht hing voor dat stuk strand. RWS gaf aan dat als de kwaliteit in 2016 en 2017 ook ‘slecht’ zou zijn een permanent negatief zwemadvies, of een eventueel zwemverbod in 2018 bij het Noordstrand ingesteld zou worden.

Katwijk is toen gered dankzij een nieuw verbeterd waarschuwingssysteem dat vanaf 1 mei 2015 geldt. Vanaf die datum werd een nieuwe meetreeks van vier jaar opgebouwd. Dit betekent dat de classificatie ‘slecht’ vanaf 1 mei 2015 niet langer gold omdat wegens te weinig watermonsters een classificatie niet mogelijk is.

Ook voor dit jaar is de waterkwaliteit als ‘slecht’ beoordeeld. Echter zag de gemeente nog de mogelijkheid om één uitschietende slechte meetwaarde te kunnen vervangen door een meetwaarde, die rond dezelfde tijd op dezelfde plek is gemeten. Daardoor kon de beoordeling voor 2020 omgezet worden naar ‘aanvaardbaar’. ‘Dit ‘vervangen’ is gebonden aan strikte regels en is zeker geen onuitputtelijke mogelijkheid’, benadrukt het college.

Zuidstrand ‘slecht’
Maar het Noordstrand blijkt niet het enige probleem. Uit onderzoek blijkt dat ook het Zuidstrand wordt beïnvloed door het spuien, in tegenstelling tot wat er altijd gedacht werd. De zeewaterkwaliteit krijgt daar net als op het Noordstrand het predikaat ‘slecht’. Om een permanent negatief zwemadvies te voorkomen voor dit stuk zijn er met RWS afspraken gemaakt. Het strand krijgt daar ook een waarschuwingssysteem. Ook wordt vanaf dit jaar een nieuwe meetreeks opgebouwd. Opvallend is de afspraak dat de gemeente nu nog niet hoeft te communiceren de zwemwaterkwaliteit ‘slecht’ is.

‘Duidelijk is dat de waterkwaliteit bij de Katwijkse stranden in zwaar weer verkeert’, erkent het college. ‘Het serieuze risico bestaat dat bij nogmaals slechte metingen RWS een permanent negatief zwemadvies kan opleggen met eventueel een zwemverbod.’

Onderzoek
Om een permanent negatief zwemadvies en zwemverbod te voorkomen, zoekt de gemeente opnieuw samenwerking met drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland. De partners willen opnieuw onderzoek doen om weer een actueel beeld te krijgen. Voor de eerste fase leggen alle drie de partijen elk 50.000 euro neer. Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een goede zwemwaterkwaliteit bij Katwijk.