Hart Voor Katwijk, Fractie Smits, VVD, D66, en PVDA hebben als oppositiepartijen voor de motie van KiesKatwijk gestemd om het college te verzoeken de omgevingsvergunning voor de tijdelijk verlegging van de N206 (Tjalmaweg) niet te verlenen.

Het is volgens de fractie Hart Voor Katwijk de enige en laatste manier om nogmaals duidelijk te laten blijken tegen deze aanleg te zijn. Alle coalitiepartijen CDA, SGP, CU en GB (en DURF!) hebben de afgelopen maanden de mond vol gehad en hun afkeuring geuit over dit belachelijke plan. Toch hebben zij het lef niet gehad om tijdens de ingelaste raadsvergadering hun verontwaardiging om te zetten in een positieve stem voor de motie. Het CDA voorop met wijkbezoeken, begrip voor omwonenden en leerlingen en zelfs ingediende moties.

Daarmee is het nu voor de gemeenteraad klaar. Zij hebben geen middelen meer om de aanleg tegen te houden.