In Katwijk zijn er 815 ZZP’ers die bij de gemeente een aanvraag hebben gedaan voor de TOZO-regeling. Normaal krijgt de gemeente Katwijk zo’n 25 aanvragen van ondernemers per jaar. De gemeente heeft daarom extra capaciteit vrijgemaakt en ook mensen ingehuurd om alle aanvragen af te handelen.

De TOZO-regeling van het kabinet biedt financiële steun aan ZZP’ers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis. Via de gemeente kunnen zij maximaal drie maanden aanspraak maken op een inkomen tot bijstandsniveau.
Het kabinet hoopte dat de ondernemers binnen vier weken na een aanvraag geholpen zouden zijn. In de praktijk blijkt dit langer te duren en veel gemeenten hebben nog niet aan iedereen uit kunnen keren.
Volgens een woordvoerder van de gemeente Katwijk worden in Katwijk de aanvragen op dit moment toegekend en uitbetaald. Maar niet alle ondernemers krijgen nu geld. Dat heeft volgens de woordvoerder te maken met het moment dat de ZZP’er aanspraak wil maken op de regeling (maart tot augustus met een maximum van 3 maanden). Daarnaast heeft nog niet iedereen die zich heeft gemeld, de aanvraag geretourneerd. Deze mensen krijgen hiervoor nog een herinnering. Iedereen in acute nood heeft wel al een voorschot ontvangen.