Het college van burgemeester en wethouders wil geen tijdelijke zondagopenstelling toestaan. Een groep winkeliers pleitte twee weken geleden voor zo’n openstelling om drukte in de winkels te verspreiden over een extra dag. Volgens het college is dat niet nodig, omdat er geen signalen zijn dat het te druk is.

De winkeliers die pleitten voor de tijdelijke zondagopenstelling betreuren de reactie van de gemeente om het verzoek niet in te willigen. De reactie van de gemeente staat in een brief van nog geen 1 A4’tje. ‘Merkwaardig’, vindt de groep winkeliers.

Winkeliers pleiten voor tijdelijke zondagopenstelling tijdens corona

Zij kunnen zich niet vinden in de beweegredenen van de gemeente, die aangeeft geen signalen van grote drukte te hebben gekregen. De gemeente schrijft in een antwoord dat er namelijk ‘momenteel geen acute problemen zijn’.

Sandro Slijepcevic, woordvoerder van de groep winkeliers, is verbaasd. ‘De brief van ons is letterlijk een signaal dat het op bepaalde momenten in de winkels te druk is.’

Het college geeft ook als argument dat er vanuit economisch oogpunt geen aanleiding is tot zondagopenstelling. ‘Supermarkten en bouwmarkten doen het momenteel juist goed’, schrijft het college.

De voorstanders van de zondagopenstelling hebben in hun pleidooi geen woord gerept over de economische voordelen. Vreemd dus dat de gemeente dit als argument naar voren brengt, vindt Slijepcevic.

De winkeliers vinden het daarnaast opvallend dat in de beantwoording enkel wordt gerefereerd naar de supermarkten en bouwmarkten, terwijl enkel 9 van de 21 ondertekenende winkels daaruit bestaan.

Teleurstellend
Slijepcevic: ‘Dat dit college op zichzelf geen voorstander is van een zondagopenstelling was natuurlijk wel bekend. Maar dat er zelfs in de huidige crisissituatie geen flexibiliteit bestaat tijdelijk winkels op zondag te laten opengaan is toch wel erg teleurstellend. Bewust hebben we in ons beroep rekening gehouden met de gevoelens in Katwijk door de tijdelijkheid te verankeren in de maatregel en rekening te houden met de kerktijden. Wij betreuren dan ook dat de gemeente niet bereid is gezamenlijk op zoek te gaan naar een manier om de zondagopenstelling tijdelijk mogelijk te maken’.

De ondernemers geven nog niet op. Slijepcevic heeft een gesprek gehad met de wethouder, maar denkt dat ze elkaar niet goed hebben begrepen. ‘We laten het hier niet bij. De winkeliers gaan met elkaar in overleg en vragen opnieuw om een gesprek met de gemeente.

Voor een aantal winkeliers zal het besluit van de gemeente ook een opluchting zijn. In een brief riepen een slager, schoenenwinkel, modezaak, kaaswinkel en tuincentrum de gemeente Katwijk op om ‘niet mee te gaan met het onnodig openstellen van de winkels’.

Niet alle ondernemers blij met pleidooi voor zondagopenstelling