Het zijn voor iedereen onzekere tijden. Misschien moet je thuiswerken, kun je helemaal niet aan de slag of draai je extra uren in een cruciale beroepssector. Hoe kom je deze maand door? Wat gebeurt er hierna? En wanneer kun je weer normaal aan de slag? Het zijn vragen die bij iedereen spelen, maar helaas ook geen makkelijk antwoord kennen.

Onze raadsleden Annette Brul, Toon Stegmann en Bastiaan Zuyderduyn hebben de afgelopen tijd gebeld met VVD-leden in de gemeente die actief zijn als ondernemer: in de horeca, als evenementenorganisator, in de techniek of in de bloemen. Stuk voor stuk mensen die hard geraakt worden door de crisis en nu minder of helemaal geen werk meer hebben, terwijl ze soms wel personeel hebben dat doorbetaald moet worden. Met een luisterend oor en een goed gesprek proberen we te helpen waar mogelijk en eventueel signalen door te geven op lokaal en landelijk niveau. Zo spraken we met deze ondernemers naast de lokale problematiek onder meer over de steunpakketten die vanuit de landelijke overheid zijn ingericht, zoals de Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid van het UWV, waar bedrijven sinds zich deze week voor kunnen aanmelden.

In de Katwijkse gemeenteraad heeft logischerwijs veel stilgelegen in de afgelopen weken. Ook daar proberen we nu met elkaar een manier te vinden om door te vergaderen. Want zowel rondom de coronavirus, als op andere dringende onderwerpen, is er genoeg om over door te spreken. Zo hebben we recent onder meer schriftelijke vragen gesteld over zogeheten vermissingsleges (een extra toeslag bij vermissing van een identiteitsbewijs) en de situatie van de Intratuin, waarover ook door Katwijk Actueel is geschreven (zie https://www.katwijkactueel.nl/2020/04/intratuin-woest-op-gemeente-katwijk-volstrekt-onverwachte-klap/).

Mocht jij ook tegen zaken of problemen aanlopen die voor onze fractie goed zijn om te weten, of waarop actie nodig is, dan blijven wij altijd digitaal bereikbaar, juist nu. Met elkaar kijken we dan wat we kunnen betekenen. Want zoals onze premier Mark Rutte al zei: alleen samen komen we deze moeilijke periode te boven.