De strandpaviljoens in Katwijk hebben een plan klaarliggen om ‘voorzichtig’ weer op te starten. In dat plan staat hoe zij onder andere willen omgaan met de anderhalve meter afstand. Volgens de Vereniging van Strandexploitanten in Katwijk is het hard nodig dat de strandtenten weer open gaan, omdat er veel verlies wordt geleden. Voor grote omzetten gaat dit nieuwe plan nog niet zorgen. Voorzitter Stefan van der As zegt zelfs dat het opstarten nog niet eens kostendekkend zal zijn. ‘Nee, verre van en daar gaat het ons in deze fase dan ook helemaal niet om. We willen positief meebewegen, kijkende naar veilige mogelijkheden, om de economie weer wat op gang te kunnen brengen.’

‘We denken als bestuur van de VvS in de gemeente Katwijk met dit protocol een prima handvat te hebben om met de zestien strandpaviljoens, waarvan acht jaarrond, een daadwerkelijke, veilige en concrete bijdrage te kunnen leveren aan het weer voorzichtig opstarten’, schrijft de Vereniging van Strandexploitanten in Katwijk in een brief aan de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De horecabrancheorganisatie heeft na een oproep van het kabinet een concept-protocol ingeleverd met daarin voorstellen voor randvoorwaarden waarbinnen horecaondernemers de anderhalve meter economie in de horeca invulling kunnen geven. De KHN denkt echter dat het ’technisch onmogelijk is’ om binnen de horeca anderhalve meter afstand te houden.

De strandtenten in Katwijk willen benadrukken dat zij onder de horeca vallen, maar dat zij op een makkelijkere manier kunnen omgaan met deze coronamaatregel omdat zij over meer vierkante meters en ruimte beschikken.

Hieronder staan enkele maatregelen die de Katwijkse strandpaviljoens willen nemen als zij weer open mogen.

Het terrasgedeelte zal met het strandpaviljoen, wat het binnengedeelte betreft, zodanig worden ingericht dat de anderhalve meter-maatregel overal recht wordt gedaan. Dat heeft dus zeker gevolgen voor het aantal te plaatsen tafeltjes en stoelen zo ook de plek waar ze worden opgesteld rekening houdende met de mogelijke loopbewegingen van de gasten.

De afstand van anderhalve meter wordt met tape in het strandpaviljoen en op het bijbehorende terras met tape aangebracht waar het nodig is.

De diners in de avond worden verdeeld in drie blokken. Daarbij krijgt de gast die gereserveerd heeft een tijdstip op dat men wordt verwacht om het placeren van de gasten goed te laten verlopen, maar ook om na vertrek de benodigde hygiënische maatregelen te kunnen uitvoeren (tafeltje en de armleuningen van de stoelen desinfecteren).

In de buurt van de tafeltjes waar de gasten zitten staat een uitserveertafel zodat de gasten zelf hun bestelling daar kunnen oppakken.

Het kabinet maakt vanavond tijdens een persconferentie om 19.00 uur bekend hoe de coronamaatregelen er na 28 april uit komen te zien. Dan zal ook duidelijk worden of de maatregelen voor de horeca en strandpaviljoens worden versoepeld.