Vanaf morgen 12.00 uur is het weer mogelijk om (recreatief) te overnachten op de camping, in een recreatiepark, in de strandhuisjes, in een B&B of in de jachthaven. De Veiligheidsregio Hollands-Midden, waar de gemeente Katwijk onder valt, heeft besloten om het verbod weer op te heffen.

‘Gelet op de afnemende druk op de zorgcontinuïteit in de regio en de aanstaande start van het basisonderwijs, en dientengevolge een verminderd aantal reisbewegingen, is besloten dat het verbod op recreatief nachtverblijf niet meer proportioneel is’, schrijft de Veiligheidsregio.

Het verbod werd ingevoerd op 3 april. Volgens de Veiligheidsregio heeft het verbod bijgedragen aan een vermindering van het aantal reisbewegingen in met name de Paasvakantieperiode en daarmee aan het waarborgen van de zorgcontinuïteit in deze regio.