De gemeente Katwijk gaat met pijn een vergunning afgeven voor een tijdelijke N206 op tientallen meters van de huizen van de Valkenburgers. Alle partijen en ook de wethouder zijn het er over eens dat er door de provincie geblunderd is en dat die weg nooit op die plek verzonnen had mogen zijn. Toch kan de gemeente volgens de wethouder en een meerderheid van de gemeenteraad niet anders dan de vergunning afgeven. Een juridisch gevecht lijkt volgens hen kansloos en geldverspilling.

Bewoners, o.b.s. de Dubbelburg en Katwijk Smart Village strijden al maandenlang tegen het plan van de provincie om een tijdelijke N206 aan te leggen vlak voor hun huizen en school. Die tijdelijke verlegging is nodig voor de aanleg van de Rijnlandroute.

Bewoners Valkenburg woest over tijdelijke N206

In november werd dankzij die inzet een extra onderzoek naar nieuwe varianten afgedwongen. Een weg aan de andere kant, waar geen woningen staan leek veel logischer. Dat leverde drie varianten op, maar een weg aan die zuidkant bleek volgens de provincie niet mogelijk.

Provinciebestuur na onderzoek tijdelijke N206: ‘zuidelijke variant is niet mogelijk’

 

Ook donderdagavond tijdens de digitale raadsvergadering kwamen zij weer hun woede, verbazing en verdriet uiten. Zij riepen de gemeenteraad nog één keer op om niet in te stemmen met de vergunning. ‘Dit plan had nooit verzonnen mogen worden.’

Daar is wethouder Rien Nagtegaal het mee eens. ‘De noordvariant is een slecht verhaal.’ Nagtegaal worstelt, maar kan naar eigen zeggen niet anders dan de vergunningsaanvraag goedkeuren omdat daar juridisch niets mis mee is.

Een laatste poging om met een motie de vergunningsaanvraag niet af te geven, mislukte. De coalitiepartijen (CDA, SGP, ChristenUnie en Gemeentebelangen) en DURF steunden de motie niet. Zij denken dat Katwijk deze zaak niet wint, als het voor de rechter komt en dat de gemeente daar uiteindelijk veel geld mee verliest wat beter besteed had kunnen worden.

Wethouder Nagtegaal hoopt dat KSV wél deze zaak gaat aanvechten en ‘ziet daar naar uit’. De actiegroep heeft al aangegeven dat zij juridische stappen zullen ondernemen.