De ondernemer die zijn Intratuin van Voorschoten naar Valkenburg wil verhuizen is woest op de gemeente Katwijk. De franchisenemer was in de veronderstelling dat de gemeente positief stond tegenover de komst van het tuincentrum. Tot zijn grote verbazing werd hem in een vertrouwelijk gesprek medegedeeld dat de gemeente de komst niet toestaat. ‘Dit komt na jarenlange intensieve contacten en een investering van ruim 500.000 euro van mijn kant als een grote en bovenal volstrekt onverwachte klap.’

De verhuisplannen komen niet uit de lucht vallen. De gesprekken lopen al vanaf 2005. Volgens de ondernemer reageerde de gemeente toen nog positief op de komst van het tuincentrum. ‘In samenspraak met uw bestuur en ambtelijk apparaat zijn wij met elkaar een commitment aangegaan om de noodzakelijke onderzoeken en onderbouwingen te krijgen. Allemaal vanuit de positieve grondhouding die door het bestuur van uw gemeente naar ons altijd als uitgangspunt gecommuniceerd is’, schrijft de ondernemer in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

In onze beleving stonden alle seinen op groen

De verhuizing is broodnodig, omdat de huidige locatie aan de Leidseweg in Voorschoten niet kan moderniseren en nodig is voor woningbouw in die gemeente. De Achterweg in Valkenburg, drie kilometer van de huidige locatie, lijkt de ideale plek. Intratuin voldoet op die plek volgens de ondernemer bovendien aan alle eisen en past binnen de beleidsplannen van de gemeente Katwijk.

De huidige locatie aan de Leidseweg in Voorschoten.

In 2019 werd een vergunning voor tien jaar aangevraagd. Op verzoek van de gemeente werden nog wat aanvullende onderzoeken en gegevens aangeleverd. Niets leek het tuincentrum in de weg te staan. ‘In onze beleving stonden alle seinen op groen.’

Onaangenaam verrast

De franchisenemer werd dan ook ‘onaangenaam verrast’ door de wethouder. Die vertelde volgens hem tijdens een informeel vertrouwelijk overleg, dat het college een voorlopig negatief standpunt heeft ingenomen ‘Dit komt na jarenlange intensieve contacten en een investering van ruim 500.000 euro van mijn kant als een grote en bovenal volstrekt onverwachte klap. Als franchisenemer van Intratuin Nederland heeft mijn bedrijf hier jarenlang behoorlijke financiële offers voor moeten brengen. Daarbij komt dat de bezwaren die tijdens dit overleg werden genoemd naar onze mening allemaal al eerder zijn besproken en weerlegd en geen valide reden kunnen vormen voor het niet toelaten van ons tuincentrum in uw gemeente.’

Argumenten die genoemd worden tegen de komst van het tuincentrum zijn de archeologische waarden van de locatie, de herontwikkeling van het gebied door Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en de vraag of er wel voldoende marktruimte is voor het tuincentrum.

Vrij hypocriet

Intratuin kan zich niet voorstellen dat dit de argumenten zijn om de komst van het tuincentrum tegen te houden. De ondernemer denkt dat het waarschijnlijker is dat de gemeente Katwijk zich heeft laten beïnvloeden door andere (tuincentrum)ondernemers uit de regio en de gemeenten Wassenaar en Oegstgeest. Die twee gemeenten hebben hun zorgen geuit over de vestiging van een Intratuin in Valkenburg.

Intratuin denkt dat dit geen oprechte zorgen zijn, maar eerder angst voor concurrentie. In Wassenaar is vijf jaar geleden een vergunning verleend voor de uitbreiding van een bestaand tuincentrum en in de gemeente Oegstgeest is onlangs een nieuw tuincentrum geopend. ‘De opstelling van deze gemeenten en hun geuite ‘zorgen’ komen op ons dan ook eerlijk gezegd vrij hypocriet over’, vindt Intratuin.

Het tuincentrum had graag eerder duidelijk gehad van de gemeente Kawijk. Dan had hij nog naar andere locaties kunnen zoeken. ‘Die mogelijkheid is mij door uw handelen ontnomen.’ Hij is nu bang dat dit een grote klap voor het bedrijf oplevert, die mogelijk het voortbestaan bedreigt. ‘Zeker nu we door de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus al in grote onzekerheid leven met z’n allen. Aangezien wij volgend jaar onze huidige locatie zullen moeten verlaten, zal dit inhouden dat een bloeiend familiebedrijf na bijna 100 jaar ophoudt te bestaan.’

Intratuin hoopt zich nog steeds te kunnen vestigen in Valkenburg en vraagt om medewerking van de gemeente Katwijk.

VVD Katwijk heeft inmiddels vragen gesteld over de mogelijke afwijzing van de gemeente Katwijk voor de komst van deze Intratuin.