Het college van burgemeester en wethouders wil dat muziekschool op eigen benen gaat staan. Dat is nodig voor het totstandkomen van één nieuwe organisatie: Cultuurbedrijf Katwijk. In die organisatie zitten ook de bibliotheek en K&O.

De gemeente is al jaren op zoek naar een nieuwe locatie voor de bibliotheek. Bij de laatste locatie die de gemeente op het oog had, werd ook de muziekschool betrokken. Later kwam daar ook nog K&O bij als nieuwe partner voor een gezamenlijke huisvesting. Maar na veel gesteggel bleek de Noordzeepassage in 2018 toch geen goede locatie voor het zogenoemde Kennis- en Cultuurcentrum.

College adviseert raad geen KCC in Noordzeepassage te vestigen

Sindsdien werken de partners samen aan een businesscase. De partijen willen samensmelten tot één culturele organisatie: het Cultuurbedrijf. Dat Cultuurbedrijf moet geen traditionele muziekschool, bibliotheek of volksuniversiteit worden. Mensen kunnen hier straks terecht voor cursussen, trainingen, (leer)projecten, bijeenkomsten, lezingen, tentoonstellingen, etc. Maar ‘gewoon’ een boek lenen blijft ook mogelijk. Ook het Welzijnskwartier wordt betrokken bij het Cultuurbedrijf. De samenwerking is niet alleen praktisch, maar ook nodig omdat de bibliotheek, het Welzijnskwartier en de muziekschool allen moeten bezuinigen van de gemeente.

De muziekschool protesteerde vorig jaar op het gemeentehuis tegen de bezuinigingen.

Alle vier de organisaties krijgen op dit moment subsidie van de gemeente Katwijk. Alleen de muziekschool is daadwerkelijk onderdeel van de gemeente. De muziekschool zit daardoor in een andere positie dan de samenwerkingspartners en dat is niet wenselijk, blijkt uit een tussenrapportage van het adviesbureau. De gemeente fungeert enerzijds als opdrachtgever/financier van de muziekschool en is anderzijds werkgever van de medewerkers van de muziekschool.

De komende tijd wil de gemeente onderzoeken hoe de muziekschool kan ‘verzelfstandigen’. Daarbij zal ook verkend worden wat de mogelijkheden zijn op het gebied van muziekonderwijs in een samenwerking tussen de muziekverenigingen en de muziekschool.

Ook worden er twee varianten uitgewerkt voor de businesscase van het Cultuurbedrijf. De drie organisaties gebruiken op dit moment vier panden, die volgens de gemeente ‘gedateerd’ zijn. Bij variant 1 komen de partners onder één dak met één hoofdvestiging. Bij variant 2 wordt er ook één organisatie gevormd, maar wordt er gewerkt vanuit meerdere locaties.

In september moet duidelijk worden of en hoe het Cultuurhuis haalbaar is. Ook wordt er een besluit genomen over het verzelfstandigen van de muziekschool.