De gemeente Katwijk weigert de vergunningsaanvraag van Intratuin. De franchisenemer van het tuincentrum kreeg eerder tot zijn grote verontwaardiging in een gesprek al te horen dat zijn verhuizing van Voorschoten naar Valkenburg niet mogelijk is. Volgens het college van burgemeester en wethouders is de aanvraag in strijd met het gemeentelijke beleid, is er onvoldoende draagvlak in de regio en kan het toestaan van een tuincentrum toekomstige ontwikkelingen van Project Locatie Valkenburg in de weg staan.

Het tuincentrum liet begin deze maand zijn verontwaardiging blijken in een brief aan de gemeente Katwijk.

Intratuin woest op gemeente Katwijk: ‘Volstrekt onverwachte klap’

Intratuin vroeg een vergunning aan voor een plek aan de Achterweg in Valkenburg voor tien jaar. Dat stuk grond is op papier bestemd voor de bedrijfsvoering van glastuinbouwbedrijven met de daartoe benodigde bouwwerken, waaronder bedrijfswoningen en kassen, waterreservoirs, en open terreinen, waaronder ontsluitingswegen. Een tuincentrum met horeca valt niet onder dit bestemmingsplan.

Het tuincentrum past ook niet binnen de plannen van Project Locatie Valkenburg.

‘De gemeente en de overige betrokken overheden willen Project Locatie Valkenburg (PLV) integraal ontwikkelen. Een tuincentrum in de Woerd is vanuit PLV geen wenselijke ontwikkeling, ook niet wanneer deze voor een tijdelijke periode van 10 jaar wordt aangevraagd’, schrijft het college.

De beoogde locatie van het tuincentrum valt in een subgebied van Locatie Valkenburg. Voor dat gebied wordt op dit moment integrale visie ontwikkeld, die in het najaar wordt gepresenteerd. ‘Tot het moment dat er een visie is ontwikkeld voor dit gebied vormen de Omgevingsvisie, Integrale Structuurvisie Greenport 2016 (ISG 2016) en het Masterplan Locatie Valkenburg het beleidskader. Een tuincentrum past op deze locatie niet in het huidige beleid en visies. Het is de verwachting dat het plan ook niet in de nieuw te ontwikkelen visie past, omdat wij een tuincentrum als de entree van Valkenburg onwenselijk vinden. Op dit moment is het beleid niet gericht op het toestaan van (perifere of grootschalige) detailhandel op deze locatie en wordt ook niet voorzien dat het beleid in de toekomst daarop zal worden gericht.’

De plannen van Intratuin stuitte daarnaast op verzet bij de gemeenten Wassenaar, Oegstgeest en Noordwijk, die vreesden voor een overschot aan tuincentra in deze omgeving. Daarnaast waren ook de ondernemers van diverse tuincentra op zijn zachtst gezegd niet blij met de franchisenemer van Intratuin. De ondernemers vroegen in een brief aan de gemeente Katwijk om de aanvraag af te wijzen, omdat er al te veel aanbod is. Ook vonden ze dat Intratuin in de media een eenzijdig en zielig beeld had geschetst.