Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet zinvol om de maximum snelheid in de Rijnstraat weer ter discussie te stellen. Die discussie werd onlangs aangewakkerd door de SGP. De partij maakt zich zorgen over de hoge verkeersintensiteit, die niet matcht met een 30 kilometerzone.

De straat wordt op dit moment opnieuw ingericht. Na de werkzaamheden wordt de maximum snelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.

Volgens een verkeersdeskundige van de gemeente Katwijk mag in een 30 km-zone het aantal vervoersbewegingen niet hoger zijn dan 4.000 per etmaal. Uit een telling in 2015 blijkt dat het aantal in de Rijnstraat ruim twee keer zo hoog te zijn.

De SGP eiste daarom op korte termijn onderzoek naar wat de impact is van het verlagen van de maximumsnelheid in combinatie met de verkeersintensiteit op de veiligheid en doorstroming van de Rijnstraat.

Zorgen over verlaging maximum snelheid in Rijnstraat

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het maximum van 4.000 motorvoertuigen per etmaal geen deal breaker. De gemeente streeft naar dat maximum, maar dat wil niet zeggen dat het niet hoger kan zijn. Bovendien zijn naast de verkeersintensiteit ook de aspecten leefbaarheid, functionaliteit en de verkeersveiligheid in de overwegingen meegenomen bij de keuze voor het verlagen van de maximum snelheid.

‘De gekozen inrichting voldoet aan de functionaliteit van de weg en is daarom ook een acceptabele verkeerskundige oplossing’, antwoordt het college op vragen van de SGP.

Het voorstel voor een onderzoek wordt afgeslagen. ‘De keuze voor het instellen van een maximale snelheid van 30 km per uur is reeds eerder door de Katwijkse raad genomen. In die zin is de huidige reconstructie daar een uitvoering van. Ook is de keuze voor 30 of 50 km per uur uitvoerig met de bewoners doorgesproken. Om dit opnieuw ter discussie te stellen acht het college nu niet meer zinvol.’

Het college wil de verkeersintensiteit monitoren, maar wel pas op de langere termijn. Nu heeft dat nog geen zin vanwege de vele werkzaamheden die er nog zijn in dat gebied.