De Oranjeverenigingen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg denken na over een alternatief voor Koningsdag en dodenherdenking op 4 mei. Maandag werd bekend dat alle activiteiten en evenementen tot en met 1 juni verboden zijn om verspreiding van het coronavirus te beperken. De Oranjeverenigingen zoeken naar een invulling die past bij de omstandigheden.

De voorbereidingen voor de festiviteiten waren al in volle gang. Dit jaar werd daarnaast gezamenlijk met alle verenigingen in deze gemeente extra evenementen georganiseerd, vanwege 75 jaar bevrijding. Ook die festiviteiten gaan niet door.

Verscherpte maatregelen: Koningsdag en bevrijdingsfeesten gaan niet door

‘Gezondheid gaat boven alles ook al is het voor alle vrijwilligers een pijnlijk besluit’, schrijven de besturen elk in een statement.

‘Als Oranjevereniging zijn wij zeer betrokken met de inwoners en ondernemers van ons dorp. Wij beraden ons op een eventuele alternatieve invulling voor Koningsdag en 4 mei welke past bij de omstandigheden waarin we ons nu bevinden. Want, om met de woorden van onze minister president te spreken, alleen samen komen we deze moeilijke periode te boven.’