De Katwijkse Ondernemersvereniging (KOV) vindt dat de gemeente Katwijk zich niet moet bemoeien met de leegstand in het centrum van Katwijk aan Zee. ‘Het is niet aan een gemeente om zich te mengen in de marktwerking van vraag en aanbod van winkelpanden.’

In het centrum van Katwijk staan een aantal panden leeg. Vooral het Emmaplein in Katwijk aan Zee is de afgelopen jaren een zorgenkindje. Op het plein staan veel winkelpanden leeg. Onlangs kondigde ook Foto Kruyt zijn vertrek aan.

Slechte bereikbaarheid en veranderd koopgedrag laten Foto Kruyt uit centrum vertrekken

Het was voor CDA de aanleiding om vragen te stellen over de leegstand in Katwijk. De partij wil dat de gemeente Katwijk het winkelcentrum weer ‘gezellig druk’ gaat maken en ondernemers en winkeliers gaat ondersteunen.

De balans is zoek
De Katwijkse Ondernemersvereniging is het daar niet mee eens. ‘Als panden in zo’n mooi gebied als het Emmaplein niet aantrekkelijk zijn voor (startende) ondernemers heeft dit een oorzaak’, schrijft het bestuur in een reactie op de vragen van CDA. ‘Er kan dan bijvoorbeeld sprake zijn van te hoge huurprijzen, al dan niet in combinatie met te lange huurcontracten. Leegstand die hierdoor ontstaat is de markt die vertelt dat de balans tussen vraag en aanbod zoek is. Dat het aanbod niet langer aansluit op de steeds veranderende behoeftes van zowel de consumenten als de ondernemers die hier op inspelen.’

Volgens de vereniging zullen de marktpartijen moeten bewegen om de balans terug te krijgen. Daar moet de gemeente zich niet mee bemoeien. ‘Het is naar onze mening niet aan de overheid om met ons gemeenschapsgeld marktverstorend op te treden en in dit geval de aanbieders van de winkelruimte te subsidiëren.’

Kraamkamers
De KOV pleit in plaats daarvan voor zogenoemde ‘kraamkamers voor bedrijven’, zodat jonge bedrijven een kans krijgen. ‘Blijf er als gemeente voor zorgen dat er wel ruimte voor hen is binnen onze gemeentegrenzen, zodat onze lokale economie toekomst heeft.’

‘We roepen de gemeente Katwijk daarom ook op om misschien wel een stapje verder te gaan. Kijk met een open blik naar aanvragen en zoek samen met de (startende) ondernemers naar mogelijkheden.’

Daarnaast vindt de KOV het belangrijk dat de gemeente zich niet alleen richt op het centrum van Katwijk aan Zee. De gemeente moet ook oog houden voor de andere dorpskernen.