De gemeente Katwijk wil ondernemers steunen die in de problemen zijn gekomen door het coronavirus. De gemeente heeft daarom een speciaal informatiepunt geopend. Naast het landelijke noodpakket wil de gemeente kijken of het mogelijk is om met lokale regelingen ondernemers te ondersteunen. Wethouder Jacco Knape: ‘Het hele college leeft mee met de gedupeerde Katwijkse ondernemers en hun gezinnen. Met name hardwerkende zelfstandigen en het MKB, waar Katwijk traditioneel sterk in is, zitten in heel zwaar weer. Dit heeft op ons allemaal een enorme impact.’

Het Kabinet heeft onlangs een noodpakket aangekondigd voor ondernemers zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

De landelijke maatregelen en informatie over hulp en financiën vind je op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Noodmaatregelen gemeente Katwijk
Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die woonachtig zijn in Katwijk en in financiële moeilijkheden raken door de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, kunnen via de gemeente Katwijk aanspraak maken op bijstand. Meer informatie over deze lokale regeling vind je op www.katwijk.nl/ondernemers. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage, kan worden aangevraagd om liquiditeitsproblemen op te lossen. Deze vorm van bijstand is een bestaande regeling, die vanwege het Coronavirus versoepeld wordt voor de ondernemers die gedupeerd zijn.

Wethouder Knape: ‘We zijn in overleg met ondernemers en trekken hier gezamenlijk in op. We bespreken waar de behoeftes liggen en wat de gemeente hierin kan betekenen. We onderzoeken de komende tijd hoe ondernemers nog verder ondersteund kunnen worden vanuit lokale regelingen’.

Online check
De uitwerking van de versoepelde bijstand vanuit gemeenten is nog in ontwikkeling, maar getroffen zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de gemeente Katwijk wonen, kunnen zich op www.ondernemersregelingen.nl/katwijk melden door het invullen van de online aanvraag.

Wethouder Adger van Helden vult aan: ‘Ik besef dat getroffen zelfstandig ondernemers snel duidelijkheid nodig hebben. De gemeente zet alles in het werk om deze lokale regeling zo snel als mogelijk voor hen in te kunnen zetten. We houden onze zelfstandige ondernemers hiervan op de hoogte’.

Informatiepunt voor ondernemers
Op www.katwijk.nl/ondernemers is nadere informatie te vinden over de gemeentelijke steun voor ondernemers. Zelfstandig ondernemers, woonachtig in Katwijk met vragen over de lokale bijstandsregeling, kunnen mailen naar ondernemersinfo@katwijk.nl of bellen met 071-406 5000.
Ondernemers met vragen over de landelijke regelingen kunnen terecht bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 – 2117.