Katwijk is op dit moment één van de weinige gemeenten waar fietsers op rotondes géén voorrang krijgen. De gemeente wil na een onderzoek bepalen of de voorrangsregel in Katwijk moet worden aangepast.

Het onderzoek is naar aanleiding van her verkeersveiligheidsplan ‘Samen op weg naar een verkeersveilig Katwijk’ dat in oktober aan de gemeenteraad is gepresenteerd. In dat plan staat welke verkeerspunten in Katwijk onveilig zijn of als onveilig worden ervaren en hoe de gemeente deze punten wil verbeteren.

In Katwijk hebben auto’s voorrang op rotondes en dat kan nog wel eens voor verwarring zorgen. In buurgemeenten zijn het juist de fietsers die voorrang krijgen. Buurgemeente Noordwijk had lange tijd dezelfde voorrangsregels als in Katwijk, maar ging onlangs toch overstag voor een voorrangsregel voor fietsers.

In het onderzoek wordt daarom ook de vergelijking gemaakt met Noordwijk, maar ook met Tilburg waar auto’s nog voorrang krijgen. De argumentatie en achtergrondinformatie vanuit die gemeenten worden betrokken in het uiteindelijke advies.

Ook verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer, het Openbaar Vervoer, nood- en hulpdiensten en het stimuleren van de fiets in plaats van de auto pakken, zijn bepalend voor de conclusie in het onderzoek.

De gemeente verwacht dat het onderzoek in juni wordt afgerond. Het college van burgemeester en wethouders doet vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad.