Na jaren van discussie is de gemeente Katwijk eindelijk rond met het Rijksvastgoedbedrijf over de bouw van 5.000 woningen op Vliegveld Valkenburg

Voor het CDA was het belangrijk dat er gebouwd zou worden voor starters en het middensegment. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Katwijk bij de laatste onderhandelingen met een voorstel van 600 woningen extra kwam, mits gebouwd voor starters en voor het middensegment. Hierdoor stijgt het percentage woningen voor deze doelgroepen flink ten opzichte van wat het Rijksvastgoedbedrijf voor ogen had.

Dorps karakter
Een tweede belangrijk punt voor het vervolgtraject is zorgen dat er genoeg ruimte komt voor groen in de nieuwe kern. De Mooij: ‘Niet alles moet volgebouwd worden. Ruimte voor recreatie en ontspanning is essentieel’. Voor het CDA is het verder altijd belangrijk geweest dat de nieuwe kern een dorps karakter blijft uitstralen en een mooie verbinding met het huidige Valkenburg krijgt. Voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden moet er nog wel naar de stikstofproblematiek gekeken worden. Het CDA hoopt dat er vaart gemaakt wordt met dit dossier zodat er snel gebouwd kan worden.