Burgemeester Cornelis Visser maakt zich zorgen over de crisis in de sierteeltsector. FloraHolland sprak vandaag de vrees uit dat veel bedrijven binnen deze sector binnen enkele weken failliet gaan door het coronavirus. Volgens de burgemeester heeft de crisis een impact op het hele dorp. ‘De sierteelt is diep geworteld in onze lokale samenleving. In veel families werkt de een op de veiling, een tweede bij een kweker en een derde bij een exporteur.’

De algemeen directeur van Royal FloraHolland noemde vandaag de marktsituatie dramatisch.

FloraHolland vreest binnen enkele weken faillissementen door coronavirus

Katwijk is één van de vier gemeenten die gehoor geeft aan het bericht van de bloemenveiling. Gezamenlijk uiten zij hun zorgen over de sierteeltsector. In en rond het Westland, Aalsmeer en Katwijk zitten de Royal Flora Hollandvestigingen, de handelsbedrijven en heel veel kwekers.

De burgemeesters steunen de oproep van FloraHolland die pleit voor noodkredieten van overheid en banken en andere vormen van financiële ondersteuning.

‘Zonder steunmaatregelen zal een zeer groot deel van de bedrijven in ernstige problemen komen’, vertelt Bouke Arends. ‘Als burgemeester van het Westland doe ik daarom, samen met mijn collega’s van Aalsmeer, Uithoorn en Katwijk, een dringende oproep aan het kabinet om de sierteeltsector met tijdelijke maatregelen door deze ongeëvenaarde crisis heen te leiden.’

De afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur rond de locaties van Royal FloraHolland. ‘Dat is gedaan vanwege de grote economische betekenis. Als de sector niet overeind gehouden wordt, worden die investeringen teniet gedaan. Dat mag niet gebeuren’, vinden de burgemeesters.