De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het rijk hebben de afgelopen weken veel discussies gevoerd over het aantal te bouwen woningen op Vliegkamp Valkenburg. De partijen leken het niet met elkaar eens te worden, maar vandaag zaten zij alle vier op één rij voor de ondertekening van een overeenkomst.

Op het voormalig vliegkamp worden (minstens) 5.000 woningen gebouwd. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om daar nog eens 600 woningen voor de middeninkomens aan te voegen.

Vandaag tekenden de vier partijen de bestuurlijke afspraken op voormalig vliegkamp Valkenburg. Alle vier waren erg blij met het akkoord.

Hoewel iedereen pleit voor het snel bouwen van woningen, was het nog niet zo makkelijk om alle partijen op één lijn krijgen. Na enige druk ligt er nog toch een akkoord op tafel.

Na lang gesteggel eindelijk akkoord voor woningbouw op vliegveld Valkenburg

Wethouder Gerard Mostert is positief over het akkoord. Hij gaat ervan uit dat die 600 extra woningen voor de middeninkomens er ook nog gaan komen. De gemeente Katwijk heeft zich daar de afgelopen tijd extra voor ingezet en daarmee het onderzoek afgedwongen. De komende tijd moet onderzoek uitwijzen of ook daadwerkelijk mogelijk is om die 600 woningen extra te bouwen.

Dat onderzoek moet ook de gemeente Wassenaar gerust stellen die erg kritisch is op die extra huizen.

Wassenaar niet blij met 600 extra woningen op Locatie Valkenburg

Bij de ondertekening waren alle partijen het eens dat er snel gebouwd moet worden. ‘De woningen zijn broodnodig’, zei minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. De minister benadrukte nog wel dat het om 5.000 woningen gaat met misschien 600 extra woningen, maar daar blijft het ook bij op deze locatie. ‘Het zullen er niet ineens 10.000 worden.’ Dat is volgens Knops onder andere niet mogelijk, omdat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit.