De SGP maakt zich zorgen over de gevolgen van het verlagen van de maximum snelheid in de Rijnstraat. Die straat wordt op dit moment ingericht als een 30 km-zone. Volgens een verkeersdeskundige van de gemeente Katwijk mag in zo’n zone het aantal vervoersbewegingen niet hoger zijn dan 4.000 per etmaal. Uit een telling in 2015 blijkt dat het aantal in de Rijnstraat ruim twee keer zo hoog te zijn.

De hoge verkeersintensiteit baart de SGP zorgen. De partij denkt dat dit gevolgen heeft voor de veiligheid, overlast en doorstroming van de straat in Katwijk aan den Rijn.

‘De gemeten verkeersintensiteit is fors hoger dan de door deskundige aangegeven aanvaardbare waardes’, schrijft de fractie in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De partij snapt niet dat de verkeersintensiteit niet is meegenomen als criterium bij het besluit tot het verlagen van de maximumsnelheid.

De SGP wil dat de gemeente Katwijk op korte termijn onderzoekt wat de impact is van het verlagen van de maximumsnelheid in combinatie met de verkeersintensiteit op de veiligheid en doorstroming van de Rijnstraat.

Uit dit onderzoek moet blijken of de gemeente wel de juiste keuze heeft gemaakt en of de maximum snelheid niet op 50 km per uur moet blijven.

Het college heeft nog op de brief en vragen gereageerd.