De gemeente Wassenaar is niet blij met het voorstel van de gemeente Katwijk om 600 extra huizen te bouwen op voormalig vliegkamp Valkenburg. De buurgemeente van Katwijk is bang dat de verkeersdruk toeneemt en de stikstofproblematiek groter wordt. Wassenaar geeft wel aan mee te willen werken aan een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het toevoegen van extra woningen. Pas na dat onderzoek kan er een goed besluit worden genomen, vindt de gemeente Wassenaar.

De gemeente Wassenaar heeft samen met de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) afspraken gemaakt over de invulling van Locatie Valkenburg. In die afspraken staat maximaal 5.000 woningen.

Ondanks de gemaakte afspraken blijft woningbouw uit. Katwijk en het RVB komen er samen niet uit. Katwijk wil graag meer woningen voor de middeninkomens, maar dat soort huizen leveren het RVB te weinig geld op. De twee partijen kregen na een motie in de Tweede Kamer een deadline. Voor 10 februari moest er een oplossing komen.

Wethouder Gerard Mostert stelde daarom vorige week een plan voor met 600 extra woningen, voor de middeninkomens.

Katwijk wil 600 extra woningen bouwen op voormalig vliegkamp Valkenburg

Een slecht plan, vindt buurgemeente Wassenaar. Die gemeente wil zich houden aan de eerdere afspraken die zijn gemaakt: maximaal 5.000 woningen.

De deadline van 10 februari is inmiddels verstreken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Stientje van Veldhoven dat het ‘helaas niet mogelijk is gebleken om binnen de termijn met betrokken partijen een concluderend bestuurlijk overleg te voeren’. Dit gesprek staat nu gepland op donderdag 13 februari.