De gemeente Katwijk heeft de planning van enkele projecten veranderd. Uit een analyse van een verkeersregisseur bleek dat het streven om alle werkzaamheden in 2020 te plannen, voor te veel hinder gaan zorgen. De renovatie van de Koningin Julianabrug die in maart van start zou gaan, schuift daarom op. De werkzaamheden aan de Rijnstraat kunnen daardoor dit jaar nog afgerond worden. De gemeente hoopt dat de herinrichting van die straat eind mei klaar is.

Dit jaar staan er een aantal grote projecten op de planning. Naast de Julianabrug en de Rijnstraat staan ook de herinrichting van de Biltlaan en de aanleg van een fietstunnel onder de Zeeweg op de agenda.

Om al deze ingrijpende infrastructurele werken goed op elkaar af te stemmen en verkeerschaos te voorkomen, heeft de gemeente een centrale verkeersregisseur in de arm genomen. Deze verkeersregisseur brengt de effecten die alle werkzaamheden op de verkeersstromen in Katwijk hebben, in beeld. Uit een analyse van deze effecten bleek dat de gemeente te positief heeft ingezet door alle werkzaamheden dit jaar te laten plaatsvinden.

De herinrichting van de Rijnstraat is in januari van start gegaan en zou tot maart duren. De straat moest daarna weer open, omdat de renovatie aan de Julianabrug zou beginnen. De werkzaamheden aan de Rijnstraat zouden dan na die renovatie, in 2021 weer opgepakt worden. In mei 2021 moest alles klaar zijn.

De werkzaamheden aan de Turfmarkt en Rijnstraat zijn in januari gestart.

Dat gaat niet gebeuren. De werkzaamheden aan de Rijnstraat gaan door en worden eind mei van dit jaar al afgerond.

Betere verspreiding
‘We hebben gekozen voor een betere spreiding van het werk en daarmee de verkeershinder’, laat een woordvoerder weten. ‘Dit betekent dat we de renovatie van de Kon. Julianabrug niet tegelijkertijd uitvoeren met de aanleg van de fietstunnel onder de Zeeweg, maar pas daarna starten.’ De aanleg van die tunnel start in juni en wordt eind dit jaar afgerond. ‘Bijkomend voordeel is dat we de herinrichting van de Rijnstraat hierdoor in één keer kunnen uitvoeren in plaats van een knip in deze werkzaamheden te moeten maken.’

Architect Syb van Breda waarschuwde in januari in een brief voor de renovatie aan de Julianabrug. De architect adviseerde de gemeente om de plannen voor de renovatie stop te zetten, omdat die onverantwoord en onveilig zijn.

Architect waarschuwt voor debacle Julianabrug, gemeente maakt zich geen zorgen

Volgens een woordvoerder heeft die waarschuwing niets te maken met het opschuiven van de planning. ‘De bevindingen van architect Syb van Breda staan volkomen los van deze verschuiving van de planning.’