Katwijk wil 600 extra betaalbare woningen voor de middeninkomens bouwen op voormalig vliegkamp Valkenburg. Die 600 extra huizen komen bovenop op de 5.000 woningen die daar al gepland staan. Katwijk probeert hiermee een oplossing te bieden aan het conflict met het Rijksvastgoedbedrijf.

Katwijk werd vorige week verplicht om binnen twee weken te starten met de woningbouw op Locatie Valkenburg. De onderhandelingen met het Rijksvastgoedbedrijf, de grondeigenaar van dat gebied, verliepen moeizaam. De gemeente zou teveel eisen hebben.

Wethouder Gerard Mostert wil af van het beeld dat Katwijk niet zou willen bouwen. ‘Wij willen niets liever dan snel bouwen, maar niet alleen snel, maar ook betaalbaar’, laat de wethouder in een verklaring weten. ‘Het Rijksvastgoedbedrijf geeft aan dat die gemaakte afspraken niet uitgevoerd kunnen worden, omdat ze een hoge grondprijs moeten vragen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars minder betaalbare woningen aanbieden dan is afgesproken, omdat zij die betaalde grondprijs immers terug moeten verdienen. Dit zou betekenen dat er meer dan 600 betaalbare woningen minder kunnen worden gebouwd dan is afgesproken.’

Mostert geeft aan dat er afgelopen vrijdag een gesprek is geweest met het RVB om tot een oplossing te komen. De wethouder noemt de 600 extra huizen ‘een potentiĆ«le oplossing’ Mostert: ‘Wij zijn bereid bovenop de geplande 5.000 woningen zo’n 600 woningen extra te bouwen voor de regio, specifiek voor middeninkomens. Dan heeft het RVB de door hen gewenste grondopbrengst, wij de benodigde huizen voor de middeninkomens en het Rijk ziet nog eens 600 extra woningen in de statistieken terug’.

De deadline voor een akkoord nadert inmiddels rap. Minister Van Veldhoven eist dat er op 10 februari een akkoord op tafel ligt.

Voor die tijd moeten nog een aantal dingen duidelijk worden. Mostert: ‘Het enige andere waar we nu nog naar kijken zijn een aantal zaken in het concept-akkoord dat nu voorligt die staatsrechtelijk, privaatrechtelijk of plantechnisch niet toegestaan zijn. Zo zijn er in Katwijk natuurlijk inwoners en bedrijven die huizen willen bouwen of bedrijven willen uitbreiden. In het concept-akkoord staat echter dat daar geen toestemming voor mag worden gegeven tot de woonbestemming voor locatie Valkenburg onherroepelijk is vastgesteld. Wettelijke procedures daarvoor kunnen wel jaren duren. Tot die tijd kunnen inwoners en bedrijven zoals het nu geformuleerd staat dus niets bouwen. Dat kan natuurlijk niet. Ook staat in het concept-akkoord dat Katwijk geen uitstel van termijnen en mijlpalen is toegestaan, zoals het vaststellen van het stedenbouwkundig plan, dat door het Rijksvastgoedbedrijf wordt opgesteld. Of zij dat tijdig af hebben ligt echter buiten de invloedssfeer van Katwijk’.