Het parkeerbeleid in onze gemeente wordt aankomende periode besproken. De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college over het bijbehorende participatietraject met onze inwoners.

Het college heeft aangegeven dat er een online enquête is uitgezet onder alle inwoners van Katwijk (over parkeren, groen en bewegen) en er zijn participatiesessies met sleutelfiguren en betrokken organisaties.

De ChristenUnie vindt het onjuist dat er maar voor een kleine groep een participatiesessie wordt georganiseerd. Immers heeft een deel van de inwoners bij ons aangegeven dat zij graag willen meespreken met de gemeente over het parkeerbeleid. Ook geeft het college aan dat voor het opstellen van het parkeerbeleid er geen participatieplan is opgesteld. Dat vinden wij een vreemde gang van zaken.

Wij hebben het college ter verantwoording geroepen en gevraagd of zij alsnog een participatietraject voor inwoners gaan organiseren. Wij wachten het antwoord af.