De Duinvallei breidt uit met een park, hondenschool en bomenasiel. De drie initiatieven krijgen van de gemeente Katwijk en een adviescommissie toestemming om zich de komende tijd op het stuk grond tussen de N206 en Zanderij te ontwikkelen.

Inge de Best en Margriet ten Hove gaan aan de slag met het DuinvalleiPark. Het tweetal wil meer natuurlijke begroeiing met daartussen een natuurlijk wandelpad. Kinderen kunnen spelenderwijs via bijvoorbeeld stapstenen en een evenwichtsbalk door het park heen. Daarnaast willen de initiatiefnemers een buitenlokaal voor scholen maken.

In de Duinvallei is ook plek voor hondenschool ‘Without Cookies‘. Kees van der Plas wil hondentrainingen geven op het gebied van gehoorzaamheid, sport en spel en schapen drijven. Bezoekers kunnen op een vast moment per week een kijkje nemen bij de schapen, die daar een vast verblijf krijgen.

Eerder maakten we al kennis met André van den Bos en Wout Janssens die samen een bomenasiel oprichten in de Duinvallei.

Over initiatief Duinvallei
Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al lang braak en dat zal waarschijnlijk de komende jaren ook zo blijven. Dat vond de gemeente jammer. Met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven” bood de gemeente bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen letterlijk ruimte voor hun innovatieve, duurzame en creatieve ideeën. Uniek was en is ook de besluitvorming. Vooraf zijn door het college met instemming van de raad ‘kaders & spelregels’ vastgesteld voor de beoordeling. Ook heeft het college van tevoren besloten dat zij het advies van de adviescommissie in principe overneemt, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Uiteindelijk krijgen de initiatieven met het beste plan het gebied tijdelijk in bruikleen. Initiatiefnemers in Duinvallei zijn: Soft Points, Hondenspeelveld, Fullbody Gym, De Groene Vallei, Zanderijtuinders 2.0, Oranjevallei, Klein Duinvallei, Tiny Houses en de Bijenkast. Kijk ook op www.initiatiefduinvallei.nl.