Architect Syb van Breda waarschuwt de gemeente Katwijk voor een debacle. De architect zegt dat de huidige plannen voor de renovatie van de Koningin Julianabrug onveilig en onverantwoord zijn. Hij adviseert de gemeente om de plannen stop te zetten. Van Breda: ‘In de zoektocht naar bezuinigingen kiest de gemeente voor de slechtst mogelijke opties.’

Architectenbureau Syb van Breda en Co heeft vorig jaar het voorlopige ontwerp voor de renovatie van de brug gemaakt. Dat plan voldeed volgens de architect aan alle eisen en bleef ook binnen het budget.

Van Breda vertelt dat de gemeente echter moest bezuinigen, omdat de al eerder geselecteerde aannemer het niet voor die prijs kon bouwen. Het plan werd daarom door de gemeente en hoofdaannemer Van Hattum& Blankevoort aangepast, zonder de architect hier bij te betrekken. Die aanpassingen kunnen volgens Van Breda voor grote problemen zorgen.

Onvoorstelbaar
Een deel van de brug is in de nieuwe plannen verplaatst. Het noordelijk landhoofd staat op gebied waar Hoogheemraadschap Rijnland de mogelijkheid moet hebben om het Uitwateringskanaal te kunnen uitbreiden. ‘Onvoorstelbaar’, vindt Van Breda. ‘Als Rijnland op enig moment (over 10 jaar, 30 jaar?) besluit dat het nodig is om het kanaal te verbreden, dan moet de recent gebouwde brug al weer worden afgebroken. Dat is pure kapitaalvernietiging en slecht gebruik van gemeenschapsgeld.’

Afbeelding: gemeente Katwijk

De architect ziet daarnaast technische aanpassingen die niet mogelijk zijn. Het brugdek is te dun en ook de versmaling van het dek voldoet niet aan de eisen die gemeente zelf heeft gesteld. De gemeente wil het dek met 2 meter versmallen, maar een versmalling van meer dan een halve meter levert gevaar op of functieverlies.

Volste vertrouwen
Het college van burgemeester en wethouders laat in een reactie aan de gemeenteraad weten dat zij ‘er het volste vertrouwen in hebben dat het ambtelijk projectteam en de gecontracteerde aannemer een technisch verantwoorde, mooie en veilige Koningin Julianabrug gaan opleveren’. In een betoog wordt met berekeningen aangegeven dat alles mogelijk is. Het college wijst de gemeenteraad daarnaast nog op de diverse controles en second opinions die bij dit project zijn uitgevoerd.

Van Breda reageert in een brief weer op het betoog van de gemeente en houdt vol dat het niet mogelijk is. ‘De uitwerking van de Julianabrug zoals nu voorgesteld voldoet niet aan de door de gemeente Katwijk zelf gestelde eisen en is niet toekomstvast. Bruggen worden gebouwd voor 100 jaar. Nu willens en wetens de gok nemen dat het met de noodzaak voor verbreding van het Uitwateringskanaal wel los zal lopen is onverantwoord.’