De gemeente Katwijk wil het oude pand van muziekvereniging DVS aan de Ambachtsweg verkopen, maar vleermuizen gooien roet in het eten. Een aantal vleermuizen hebben zich in het gebouw genesteld. De beesten moeten eerst ‘verhuizen’, voordat de gemeente het pand mag verkopen.

DVS heeft 30 jaar gebruik gemaakt van het pand. In 2015 verhuisde de muziekvereniging naar een nieuw clubgebouw aan de Nieuwe Duinweg.

Uit een verplicht flora- en faunaonderzoek blijkt dat er inmiddels een aantal vleermuizen in het pand zijn, die het gebouw hebben opgeeist.

Vleermuizen zijn in Nederland een beschermde diersoort. Om de grond bouwrijp te maken dient er eerst een alternatieve nestelmogelijkheid te komen voor de vleermuizen. Dit gebeurt met externe nestkasten.

Voor de verhuizing van de beestjes is een heel jaar nodig. De planning voor de verkoop en het bouwrijp maken van de grond schuift daarom een jaar op.