Vorige week donderdag werd er in de commissie gesproken over de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM). Een beleidsstuk waarin de visie van de gemeente Katwijk op vervoer en bewegen voor de komende jaren wordt vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de voetganger en de fietser meer ruimte krijgen dan de auto. Dit is een punt waar de PvdA zich al lang hard voor maakt.

Dit zien we terug in het voornemen om straten in onze woonwijken op een andere manier te gaan ontwerpen: omgekeerd. Op dit moment kijkt de gemeente, bij het inrichten van een straat, eerst naar genoeg ruimte voor de auto. Met het vaststellen van de KAM gaat de gemeente eerst uit welke ruimte de voetganger en de fietser nodig hebben. Dit zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat de auto steeds meer uit het straatbeeld verdwijnt. Voor de PvdA is dit belangrijk, omdat er daardoor meer ruimte komt voor spelen, groen en beleven.

Natuurlijk moet ook de auto een plek krijgen. Hier gaan wij over spreken bij de nota Parkeerbeleid. De ingezette koers vanuit de KAM is daarin leidend. Eerder werd er besloten om het in de voorrang zetten van fietsers op rotondes nu goed te onderzoeken.

‘Meer ruimte voor voetgangers en fietsers echt in praktijk brengen’
Tegelijkertijd laat de KAM ook zien hoe weerbarstig de praktijk soms is. Het blijft wat de PvdA betreft dus ook echt zaak om dit nu in de praktijk te gaan brengen. Voor het in de KAM opgenomen hoofdwegennetwerk geldt, na kritische vragen van de PvdA, dat doorstroming voor auto’s hier vooral de voorkeur geniet. Voorbeelden van hoofdwegen volgens de KAM zijn de Boulevard, de Zeeweg en de Brouwersstraat. Dit zal volgens de PvdA er niet toe moeten leiden dat we daar geen maatwerk kunnen leveren. Te denken valt aan een Brouwersstraat waar de KAM er niet voor moet zorgen dat je niets meer kunt doen tegen vrachtverkeer. Uiteindelijk komt er, net als bij parkeren, een uitvoeringsprogramma voor dit soort specifieke vragen. Ook hier zal de PvdA zoveel mogelijk pleiten voor ruimte voor de voetganger en de fietser.