Mensen weten op social media vaak te vertellen hoe dingen bij de gemeente Katwijk anders, beter, slimmer of goedkoper moeten. Die mensen kunnen nu de daad bij het woord voegen. Katwijkers krijgen van de gemeente de ‘Right to Challenge’.

‘Right to Challenge’ staat voor het recht om uit te dagen en is een aanpak waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen bepaalde taken van de gemeente over te nemen wanneer zij denken het beter, slimmer en goedkoper te kunnen. Inwoners weten immers wat er speelt in hun buurt, zijn hier het meest bij betrokken en kennen hun omgeving het beste’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

De PvdA vroeg in 2017 met een motie om deze vorm van burgerparticipatie in Katwijk in te voeren. De motie werd toen aangenomen, maar het bleef vervolgens bijna twee jaar lang stil.

Spelregels
Aan de Right tot Challenge zitten wel een spelregels verbonden.
– Het moet gaan om huidige taken van de gemeente.
– Het moet gaan om (een groep) burgers. CommerciΓ«le aanbieders kunnen de gemeente in dit geval dus niet uitdagen, omdat dat een ander doel dient dat het versterken van de lokale democratie.
– De taken moeten beter, slimmer of goedkoper gedaan worden. De huidige kwaliteit van het uitvoeren van de taak wordt hierbij gewaarborgd en in het beste geval verbeterd. Uitvoering mag ook niet meer kosten dan nu het geval is.

Burgers kunnen niet op alle taken het roer overnemen. Taken als strafvervolging of bijvoorbeeld het werk van hulpdiensten blijft in handen van de gemeente.