De Voedselbank (VBK) moet haar onderkomen aan de Petronella van Saxenstraat in Rijnsburg als gevolg van wijkvernieuwing verlaten. Lange tijd was het onzeker of er tijdig alternatieve huisvesting gevonden zou worden. Na een zoektocht van zo’n anderhalf jaar is er nu toch een oplossing voorhanden.

Voedselbank Katwijk voorziet iedere week tussen de 135 en 155 Katwijkse gezinnen die leven onder de armoedegrens van een voedselpakket en vervult daarmee een onmisbare rol in het armoedebeleid van onze gemeente. In september 2018 heeft de fractie van de ChristenUnie het huisvestingsprobleem voor het eerst aangekaart bij het college. Het bestuur van VBK had toen al diverse pogingen ondernomen om nieuwe huisvesting te verwerven, maar dit was helaas op niets uitgelopen.

Door sluiting van de openbare basisschool de Dubbelburg staat het schoolgebouw aan de Nassaulaan in Rijnsburg leeg sinds augustus 2019. Het college heeft deze week besloten het gebouw te verhuren aan de Voedselbank. Ook Kinderopvang Katwijk (KOK) krijgt een ruimte in het voormalig schoolgebouw. Beide krijgen een eigen ingang. Het laden en lossen en parkeren zal op eigen terrein plaatsvinden.

De ChristenUnie is blij dat er tijdig een alternatieve locatie is gevonden en dat de Voedselbank haar werkzaamheden met steun van lokale bedrijven, kerken en ruim 80 vrijwilligers kan voortzetten.