DSV|Verzorgd Leven wil niet bezuinigen op haar vaste medewerkers. De zorgorganisatie heeft grote financiële problemen en presenteert deze week een pakketbezuinigingsmaatregelen. In dat pakket wordt het personeel op eerste gezicht gespaard, maar DSV kan niet beloven dat dit in de toekomst ook zo blijft. ‘Als het pakket niet voldoende is, kunnen ook gedwongen ontslagen niet worden voorkomen’, laat de organisatie weten.

Eind november werd bekend dat DSV|Verzorgd Leven niet meer aan haar betaalverplichtingen kan voldoen. De organisatie doet daarom een beroep op de gemeente Katwijk, die sinds 2013 garant met een bedrag van 55,5 miljoen euro garant staat.

In samenwerking met de gemeenten Katwijk en Lisse en zorgkantoor Zorg en Zekerheid is er een plan opgesteld om DSV weer financieel op de rit te krijgen.

Maatregelen
‘De hoogwaardige kwaliteit van zorg en de continuïteit van de zorg zijn uitgangspunt’, laat waarnemend bestuurder Hennie Kenkhuis weten. ‘Het pakket bevat ingrepen die zullen leiden tot een meer efficiënte inrichting van de zorg- en dienstverlening van DSV. Uitgangspunt is dat het zorgproces, de ‘handen aan het bed’, niet wordt geraakt en dat de kwaliteit en de continuïteit van de zorg worden gewaarborgd.’

‘Het pakket van maatregelen wordt evenredig over de verschillende locaties, diensten en functies gespreid, waarbij het zorgpersoneel wordt ontzien’, legt Kenkhuis uit. ‘Dit gebeurt aan de hand van meetbare en voor de branche redelijke uitgangspunten. Vanzelfsprekend worden ook overhead en management meegenomen. DSV probeert verder de bezuiniging zoveel mogelijk te bereiken door natuurlijk verloop, beëindiging van tijdelijke contracten en vermindering van extra-inzet. Als dat niet voldoende is, kunnen ook gedwongen ontslagen niet worden voorkomen. Voor de situaties waarin dit noodzakelijk is, kan worden teruggevallen op een goed sociaal plan.’

Daarnaast wil DSV geld besparen op materiële kosten (automatisering, onderhoud) en kosten van extra dienstverlening waar minder opbrengst tegenover staat.