De SGP wil dat er volgend jaar tijdens de Week van het Leven een pro-life vlag wordt gehesen boven het gemeentehuis in Katwijk. De partij stelt naast deze anti-abortus vlag ook een ontbijt voor, net als dat op Coming Out Day werd georganiseerd na het hijsen van de regenboogvlag.

De Week van het Leven wordt georganiseerd door Platform Zorg voor Leven. De organisatie vraagt aandacht voor ‘de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen en de alternatieven die er voor abortus zijn’.

De SGP was geen voorstander van het hijsen van de regenboogvlag, omdat de fractie geen onderscheid wil maken tussen verschillende soorten groepen. ‘Je bent als gemeente representatief voor iedereen, in gelijke mate, en het past een gemeente niet om een bepaalde groep voor te trekken boven andere groepen’, schrijft de partij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Een meerderheid in de gemeenteraad was wel voor het hijsen van de regenboogvlag voor LHBTI’ers. De vlag werd op 11 oktober door onder ander wethouder Corien van Starkenburg de lucht mast in gehesen.

Gemeente Katwijk zet grote stap richting homo-acceptatie

Dat zorgde voor vragen bij de achterban van de SGP. De partij krijgt nu naar eigen zeggen vragen of het hijsen van een vlag nu ook voor andere groepen mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld een pro-life vlag, die aandacht vraagt voor de bescherming van het ongeboren kind.

De SGP vraagt de gemeente om daarom, net als bij Coming Out Day, tijdens de Week van het Leven een pro-life vlag te hijsen. Daarnaast wil de partij van het college ook graag weten of er nog andere mogelijkheden zijn om aandacht te vragen voor de Week van het Leven.