Openbare basisschool de Dubbelburg luidt de noodklok. De school in Valkenburg barst uit zijn voegen en moet uitbreiden. De medezeggenschapsraad van de Dubbelburg vraagt de gemeente om een snelle oplossing.

In totaal maken 312 leerlingen gebruik van de Dubbelburg, verdeeld over twee locaties. Op de school aan de Valkenhorst zitten 185 kinderen in 7 groepen, maar er zijn maar zes lokalen. De school heeft een speellokaal moeten opofferen voor het creëren van een klaslokaal. Door het ruimtegebrek is er ook geen lerarenkamer meer.

‘Op dit moment is iedere beschikbare vrije ruimte in onze school benut’

Op de locatie in ’t Duyfrak komt de school ook in de knel. De Dubbelbrug deelt die locatie met basisschool De Burcht en kinderopvang KOK. Op deze locatie heeft de Valkenburgse school 5 groepen in 4 eigen lokalen. Daarnaast is er ook nog een wissellokaal, die gedeeld wordt met De Burcht, maar dat verloopt niet altijd even soepel.

‘Op dit moment is iedere beschikbare vrije ruimte in onze school benut’, schrijft voorzitter Susanne Aniba. ‘Qua ruimtebeslag voldoen we op dit moment zelfs niet meer aan de Verordening basisonderwijs gemeente Katwijk. Ook het ontbreken van het speellokaal is in strijd met deze verordening.’

De school wil alle mogelijkheden voor uitbreiding gebruiken, maar zegt dat niks mogelijk is. ‘Wij zijn al enige tijd op diverse manieren aan het proberen om extra ruimte beschikbaar te krijgen. Maar tot nu toe is dit niet gelukt. Zelf bouwen is niet toegestaan, dus onze handen zijn gebonden. Verbouwplannen die onze directie aan wethouder Jacco Knape heeft voorgelegd zijn afgewezen.’

Volgens de medezeggenschapsraad is de school in ’t Duyfrak al voorbereid op uitbreiding tijdens de bouw van het pand. Er kan dus volgens de school snel gebouwd worden. Uitgewerkte plannen liggen al klaar bij de architect.

‘We barsten nu al uit onze voegen’

De Dubbelburg verwacht dat het aantal leerlingen blijft groeien. De school hoopte daarom om permanente bouw. ‘Zoals het er nu naar uit ziet, zullen wij nog een paar jaar doorgroeien en zullen we uiteindelijk stabiliseren op een aantal van rond de 330 kinderen en 13 groepen.’

De voorzitter roept de gemeente op om snel te handelen. ‘Uitbreiding kan niet meer worden uitgesteld. We barsten nu al uit onze voegen. En binnen een paar maanden zullen we kinderen moeten gaan weigeren als er geen 2 extra lokalen bij komen.’