Dinsdagavond zijn tijdens een bewonersavond in Valkenburg drie nieuwe varianten besproken voor de tijdelijke verlegging van de N206. De provincie werd door de gemeente Katwijk moreel verplicht onderzoek te doen naar zuidelijke varianten, nadat de gepresenteerde noordelijke variant in het verkeerde keelgat schoot bij bewoners.

Die bewoners schrokken zich rot toen de provincie haar eerste plan presenteerde. De tijdelijke weg stond gepland naast hun huizen, soms op nog geen 20 meter afstand.

De Valkenburgers kwamen in opstand. In de gemeenteraad werd een motie aangenomen, die de provincie moreel verplicht onderzoek te doen naar zuidelijke varianten voor de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg.

De provincie onderzoekt nu drie varianten. Variant 1 loopt parallel aan de Kooltuinweg, variant 2 loopt over voormalig vliegkamp Valkenburg en variant 3 ligt aan de westzijde langs de zuidzijde van de bouwkuip en steekt halverwege over de bouwkuip naar de noordzijde van de bouwkuip.

Het onderzoek naar de drie varianten duurt drie maanden en moet 31 januari 2020 afgerond zijn. De varianten worden getoetst op verschillende aspecten zoals de uitvoerbaarheid, normen voor geluid, trillingen en luchtkwaliteit, mogelijke archeologische resten, kabels en leidingen, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en risico’s.

De twee belangrijkste punten lijken tijd en kosten. Het onderzoek zorgt voor vertraging. ‘Het uitvoeren van het onderzoek leidt tot een vertraging in het project, met bijbehorende forse vertragingskosten’, schrijft de provincie in een brief aan de gemeente Katwijk. Het onderzoek moet daarom voor 31 januari 2020 afgerond worden. Om die reden wil de provincie ook geen variant kiezen waarbij grondeigenaren onteigend moeten worden. Dat zou 18 maanden duren en die tijd is er niet.

Om niet nog meer vertraging op te lopen gaan de werkzaamheden aan de noordelijke variant, die geen zuidelijke variant niet onmogelijk maken, gewoon door.

De kosten voor het onderzoek en de vertraging neemt de provincie voor haar rekening. Als de gemeente Katwijk na het onderzoek kiest voor een andere variant dan de voorkeur van de provincie, wil de provincie die variant wel uitvoeren. Daar wordt wel een grote ‘maar’ bij gezet. De gemeente Katwijk moet dan wel zelf alle meerkosten van die variant betalen.

Vanavond is er opnieuw een informatieavond over de verlegging van de N206.

De tijdelijke N206 wordt ook donderdagavond tijdens de raadsvergadering besproken.