Vandaag is om 13.00 uur de Algemene Beschouwingen gestart. Dit is het moment waar de elf politieke partijen kunnen reageren op de plannen in de begroting van volgend jaar. Waar moet de gemeente Katwijk haar geld aan uitgeven?

Het liveblog is gesloten.

Stop de tijd!
De Programmabegroting voor 2020 is aangenomen. Het is 23.30 uur. Enkele raadsleden zijn verbaasd. ‘Een vroegertje.’ Vooraf werden er andere voorspellingen gedaan zoals 01.00 uur.

De wethouders kunnen nog lachen.

Amendement
Alle moties zitten erop, maar er wordt nog amendement ingediend. PvdA wil dat er niet op het budget voor openbaar groen bezuinigd wordt. Het college wil dit budget met 97.500 euro per jaar verlagen.

Wethouder Adger van Helden vindt het onverstandig van de PvdA. ‘De financiële positie van de gemeente heeft echt nog aandacht nodig.’ De wethouder wijst op meerdere zaken waar de gemeente op moet bezuinigen. Er is van ieder thema iets afgesnoept, de wethouder wil daarom niet een uitzondering maken voor het openbaar groen.

Er volgt weer een korte schorsing tot verdriet van burgemeester Cornelis Vissser. ‘Ik kan een schorsing helaas niet weigeren.’

Het amendement wordt ingetrokken. PvdA wil de discussie wel later nog eens voeren.

Flut moties
De laatste motie om vergrijzing te benoemen als strategische beleidsopgave ,van KiesKatwijk, wordt uiteindelijk niet ingediend. Fractievoorzitter Jaap Haasnoot is te vermoeid door alle ‘flut moties’.

Frisje
Een frisje moet iedereen weer fris krijgen. D66 vraagt ook om een korte schorsing.

Juttersmuseum
Alle thema’s zijn behandeld. Er worden nog enkele losse moties ingediend.

Gemeente Katwijk krijgt de opdracht om voor 15 februari 2020 de decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een kerkenvisie aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze motie is aangenomen.

Ook de motie voor een juttersmuseum is aangenomen. Het college krijgt van ChristenUnie de opdracht om de mogelijkheden voor een Katwijks Juttersmuseum te onderzoeken. Enkele burgers zijn al bezig met dit initiatief. De gemeente moet van CU met deze groep in gesprek.

DURF krijgt opnieuw weinig steun voor een motie. Wederom is een motie gesneuveld. Dit keer een motie over het invoeren van een leegstandsverordening en een bijbehorende leegstandsboete.

Het laatste thema! Burgerparticipatie en burgerschap
DURF wil een motie indienen voor jaarlijkse reanimatiecursussen voor alle leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Enkele partijen zetten hun vraagtekens bij de motie. DURF wil daarom een korte schorsing.

DURF houdt de motie aan en dient hem niet in.

De nationale vlag en de vlag van Katwijk krijgen geen permanente en prominente plaats in de raadzaal van de gemeente Katwijk. De motie van DURF werd keihard door alle partijen afgewezen. Ook de motie voor een kinderburgemeester wordt door alle andere partijen afgewezen.

De motie voor bijeenkomsten waarbij leerlingen uit groepen 7 en 8 uit het basisonderwijs en leerlingen van het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs kennismaken met democratische besluitvorming structureel te organiseren is wel aangenomen.

Het college moet ook een voorstel doen aan de raad hoe de maatschappelijke diensttijd in Katwijk ingezet kan worden. Deze motie is aangenomen.

Thema afvalinzameling
CDA vraagt een korte schorsing aan om te overleggen over een motie. De schorsing wordt door veel raadsleden gebruikt om even op adem te komen.

Het is een lange dag voor iedereen.

Er zijn drie moties ingediend. De partijen vinden het een belangrijk thema, alledrie de moties zijn aangenomen.

De gemeente moet een voorstel maken met maatregelen waardoor de afvalcontainers op alle dagen van de week, dus ook de zaterdagen, op alle milieuparken beschikbaar zijn.

Ook moet de gemeente openingstijden van de gemeentelijke milieustraat verruimen, waarbij er met spoed gekeken dient te worden naar minimaal 1 avondopenstelling zoals vermeld in het coalitie akkoord. Alleen Fractie Smits vond dit geen goed plan en stemde tegen de motie.

De motie voor een onderzoek naar het toepassen van volmelders in ondergrondse containers heeft het nipt gered. Zeventien raadsleden stemden voor. Zestien waren tegen (Fractie Smits, VVD, CDA en ChristenUnie).

Verkeer
Voor verkeer is één motie ingediend en die is aangenomen. Het college krijgt de opdracht om in het licht van de PAS-uitspraak van de Raad van State bezwaar te maken bij de provincie tegen de inrichting van het traject van de N206 ter hoogte van de Duinvallei, zodat dit traject aangepast wordt om de leefbaarheid met betrekking tot stikstof en geluidshinder binnen de wettelijke perken te houden. Alleen DURF stemde tegen de motie.

Vijf moties over wonen
Bij het thema wonen zijn vijf moties ingediend.

De veelbesproken motie van CDA over het opstellen van richtlijnen voor goed en verantwoord gebruik van ‘gewone’ woningen waar nog een korte schorsing voor nodig was, werd alleen gesteund door DURF en Kies Katwijk.

De motie tijdelijke woningen van de PvdA heeft het wel gehaald. De partij wil de mogelijkheden in beeld brengen voor het creëren van tijdelijke woningen. De motie werd gesteund door alle partijen, behalve VVD en Hart Voor Katwijk.

De motie van SGP om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een duurzaam en milieuvriendelijk tankstation in Katwijk is afgewezen. Drie partijen waren voor de motie (SGP, VVD en Fractie Smits) de rest was tegen.

De motie voor zelfbewoningsplicht voor betaalbare nieuwbouwwoningen en behoud sociale koopwoningen Katwijk van DURF heeft het niet gehaald, maar had wel veel steun. De motie werd gesteund door Fractie Smits, KiesKatwijk, DURF, D66 en PvdA.

Jongeren worden met betrekking tot huisvesting ook niet aangewezen als doelgroep. Deze motie werd alleen door DURF, CDA en KiesKatwijk gesteund.

Voetbal
Niet iedereen zit met zijn hoofd bij de Algemene Beschouwingen. Zo nu en dan wordt de tussenstand bij Feyenoord even doorgegeven.

Spoedoverleg
‘Gezien de urgentie willen wij de motie toch indienen’, vertelt Barend Tensen. ‘Zie het als een steuntje in de rug.’

Wonen
CDA wil een motie indienen ‘om richtlijnen op te stellen voor goed en verantwoord gebruik van ‘gewone’ woningen’. Dit om de recreatieve verhuur van ‘gewone’ woningen aan banden te leggen en daarmee ongewenste effecten op de Katwijkse woningmarkt in te dammen. ‘Katwijk moet geen vakantiedorp of spookdorp worden.’

De motie krijgt niet van iedereen steun. Partijen lijken vooral te struikelen over de plicht die het college wordt opgelegd om met een voorstel te komen voor het tweede deel van 2020, terwijl het college binnenkort het woonbeleid presenteert.

Fractievoorzitter Barend Tensen vraagt om een schorsing van zeven minuten voor een kort overleg met de mede-indieners van deze motie.

Armoede
Wethouder Adger van Helden ziet dat er veel betrokkenheid bij het thema is. ‘Daarom zijn we er ook mee bezig. Laten we begin volgend jaar kijken hoe we dit gaan vormgeven.’

De gemeenteraad heeft twee moties aangenomen.

De motie van CDA om onderzoek te doen naar aansluiting met SUN ( Stichting Urgente Noden). Alleen VVD en Hart Voor Katwijk stemden tegen het voorstel.

Ook de motie van PvdA voor een toetsing op welke wijze een Perspectieffonds en het Vaste Laten Pakket aanvullend kunnen zijn op het bestaande beleid. VVD en Hart Voor Katwijk waren wederom de enige twee partijen die tegen het voorstel stemden.

PvdA’er Matthijs van Tuijl en Ralf Boland van D66 hebben het gezellig samen en zijn blij met de voorstellen die zijn aangenomen.

We beginnen weer!
De raad gaat per thema het debat voeren. Naar aanleiding van de inbreng eerder deze dag is er voor de thema’s armoede, wonen, verkeer, afvalinzameling en burgerparticipatie en burgerschap gekozen.

Voor het begin van de raadsvergadering zijn er zes moties ingetrokken.

PAUZE
De raadsleden druppelen langzaam binnen voor het tweede gedeelte.

Het is nu pauze tot 20.15 uur. De meeste raadsleden vertrekken naar de chinees om hun energielevel weer op peil te trekken.

‘Taakje voor de griffier’
Burgemeester Cornelis Visser heeft een ’taakje’ voor de griffier van de gemeente Katwijk. DURF vraagt in een motie om een Kinderburgemeester. De burgemeester reageert positief en heeft in andere gemeenten gezien dat dit een succes is. Visser wijst er wel op dat dit dan een extra taak voor de griffie wordt. De griffie is aanwezig, maar verblikt of verbloost niet.

Volle bak
Wethouder Corien van Starkenburg noemt een groot aantal voorbeelden om aan te tonen dat ze zich met volle bak inzet, voor het probleem met overvolle afvalcontainers en milieuparken. De milieuparken worden vaker gecheckt, een bureau onderzoekt de meest drukbezochte milieuparken en er is een test met zogenoemde overloopcontainers, wat in de Hoftuin al een succes blijkt. Ook wordt het afval dumpen van bedrijven beter gecontroleerd en gehandhaafd.

Volle agenda voor wethouder 
Wethouder Rien Nagtegaal heeft veel op de planning staan. Veel onderwerpen die vandaag besproken zijn, worden binnenkort behandeld. Volgende week staat bijvoorbeeld de Katwijkse Agenda Mobiliteit en het Verkeersveiligheidsplan op de agenda. Ook de Brouwerstraat wordt in december in de gemeenteraad besproken.

Duurzaamheid en Onderwijs
Wethouder Jacco Knape start zijn pleidooi met het project Hoornes Gasvrij. Dat wordt een proeftuin genoemd, maar de wethouder benadrukt dat de uitvoering geen proef zal worden.

D66 vroeg aandacht voor problemen (ruimtegebrek) op de brede school in Valkenburg. De wethouder heeft goed nieuws voor de partij. Er komt dit jaar een voorstel van het college, dat op dit moment in gesprek is met de school om de problemen aan te pakken.

Wonen belangrijk
Het thema wonen is door meerdere partijen benoemd. Iedereen is er over uit dat er snel gebouwd moet worden, dat vindt ook wethouder Gerard Mostert. ‘We zijn bezig zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen te bouwen.’ Er zijn veel vragen over verschillende doelgroepen. Er is aandacht gevraagd voor gezinnen, jongeren en ouderen. Mostert: ‘De meeste doelgroepen hebben het moeilijk. Ze hebben allemaal last van de huidige woningmarkt.’ De wethouder wil zo snel mogelijk bouwplannen uitvoeren. Als alle plannen uitgevoerd kunnen worden, kan Katwijk aan de woningvraag voldoen. ‘We komen dan precies uit.’

Ambitieus
Wethouder Adger van Helden noemt de begroting ambitieus. Die ambities zorgen er ook voor dat iedereen kritisch moet blijven. ‘We moeten voortdurend goed afwegen wat onze prioriteiten zijn.’

De begroting is volgens de wethouder gezond. Dat komt vooral door de bezuinigingen, die onlangs zijn geweest. Van Helden: ‘Dat was een pittig pakket. Maar door die maatregelen zien we wel een begroting die sluitend is’.

Van Helden waarschuwt wel voor de nodige risico’s. ‘Het past nu, maar we willen nadrukkelijk vragen om waakzaam te zijn, om aanpassingen te doen.’ De wethouder vraagt ook al aandacht voor 2024 en 2025. Het beeld voor die periode is een stuk minder positief.

Het college keert terug
De vijf wethouders en burgemeester schuiven weer aan en geven een reactie op de partijen en moties.

Diarree aan moties
Vorig jaar werden er 36 moties ingediend, waarvan er later nog een aantal zijn ingetrokken. ‘Een diarree aan moties’, noemde een raadslid het hoge aantal toen. Ook dit jaar zijn er veel moties ingediend. De teller staat op 30.

Schorsing
De vergadering is nu voor een half uur geschorst. Een pluspunt, want de vergadering zou eerst een uur geschorst worden. Het college trekt zich nu terug voor beraad en reageert straks op alle inbreng van de partijen.

Hart Voor Katwijk: Te vaak voor Sinterklaas gespeeld
Gijsbert Schrijvers van Hart Voor Katwijk begint zijn pleidooi positief door het college te complimenteren met het moderniseren van de gemeente Maar HVK vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld ‘onderzoekjes’ naar het Kennis- en Cultuurcentrum en de verbouwing van het gemeentehuis.

Schrijvers: ‘We zijn als raad samen met het college verantwoordelijk voor een goed financieel beleid. Als we het geld niet hebben, kunnen we het ook niet uitgeven’.

Hart Voor Katwijk brengt ook een nieuw onderwerp naar voren: het afvalbeleid. De gemeente moet beter afval scheiden, maar er zijn nog geen positieve resultaten.

Schrijvers wil niet alleen ‘roasten’ maar deelt ook een plakplaatje uit aan wethouder Corien van Starkenburg voor haar inzet om stappen te maken op het gebied van LHBTI-emancipatie.

Hart Voor Katwijk zwengelt ook de veel besproken discussie aan over de tijdelijke N206. De gemeente heeft daar volgens Schrijvers geen rol in, omdat de grond van de Provincie in. ‘Nu lijkt het net of de gemeente Katwijk dit allemaal wel even kan tegenhouden. Dat is niet zo, en dat moeten we ook duidelijker communiceren.’

Hart Voor Katwijk dient twee moties in. Een motie aangaande ‘verruiming openingstijden gemeentelijk milieustraat‘ en een motie aangaande ‘plaatsing volmelders ondergrondse containers‘.

Bekijk hier de 1 minuut pitch van Hart voor Katwijk.

Fractie Smits: Huis van de toekomst
Fractievoorzitter Nelly Smits vergelijkt de gemeente met een huis, die we als ‘huis van de toekomst’ moeten inrichten.

Een duurzaam huis, met sociale cohesie en cultuur.

Smits komt ook met een ongebruikelijke verrassing. Wethouder Jacco Knape krijgt een cadeau. ‘Een huis van de toekomst, zelfvoorzienend in energie met 100 experimenten om zelf energie op te wekken. Dit cadeau zien wij als een project voor de wethouder en de andere leden van het college.’

Fractie Smits dient één motie in: de motie ‘Collectief opwekken zonne-energie‘.

Bekijk hier de video van Fractie Smits in aanloop naar de Algemene Beschouwingen.

D66: Kun je in Katwijk werken aan je toekomst?
Fractievoorzitter Ralf Boland richt zich op scholen. Schoolgebouwen moeten worden opgeknapt en voor sommige scholen is nieuwbouw en uitbreiding nodig. Daar is de gemeente al mee bezig, maar daar mag wel meer tempo in volgens D66.

D66 wil ook aandacht voor duurzaamheid. ‘Duurzaamheid is geen los staand iets, maar moet door al het beleid verweven zitten. Een wethouder duurzaamheid zouden we eigenlijk niet nodig moeten hebben, het hele college moet dit bij alle terreinen betrekken.’ De partij pleit voor gemeentelijke voertuigen die emmissieloos zijn en emmissieloze bussen.

Boland pleit ook opnieuw voor meer invloed van burgers op de besluiten van de gemeente. Plannen voor een referendum haalde het voorheen niet. De partij zoekt daarom naar nieuwe vormen.

D66 dient twee moties in. Een motie voor groen rondom de afvalcontainers en de motie ‘oplossing voor scholen en kinderopvang ‘t Duyfrak‘.

Bekijk hier de 1 minuut pitch van D66 voorafgaand aan de Algemene Beschouwingen.

KiesKatwijk
KiesKatwijk is nog maar net met het benoemen van landelijke problemen van start als CDA ingrijpt: ‘Gaan we het ook nog over Katwijk hebben? Waarom doet u dit?’. Fractievoorzitter Jaap Haasnoot reageert geërgerd. ‘Omdat ik daar zin in heb en omdat het kan.’

KiesKatwijk dient één motie in: de motie ‘Vergrijzing als strategische opgave‘.

Bekijk hier de 1 minuut video pitch van KiesKatwijk.

DURF: Groot en klein
Ook tijdens de Algemene Beschouwingen benoemt fractievoorzitter Sonny Spek het project Hoornes Gasvrij als een slecht plan. ‘Ondoordacht en vertrouwensondermijnend’, vindt Spek.

‘Speculeren met de Hoornes, speculeren met de portemonnee van onze inwoners en speculeren met het vertrouwen in de maatregelen die worden getroffen door dit gemeentebestuur zullen wij niet accepteren.’

Ralf Boland vindt dat Spek selectief shopt. Spek noemt volgens Boland alleen ‘duistere’ en ‘donkere’ kanten van het project. Ook Matthijs van Tuijl van de PvdA vindt dat Spek alleen maar de negatieve kanten belicht. Het leidt tot een discussie die burgemeester Cornelis Visser uiteindelijk afkapt. Spek belooft dat het onderwerp niet alleen vanavond, maar ook volgende week nog aan bod zal komen.

DURF noemt ook ‘vertrouwen’ als belangrijk punt waar de gemeente aan moet werken. Als voorbeeld noemt Spek het vertrouwen dat ondernemers moeten krijgen in de overheid die de leegstand gaat aanpakken. DURF stelt een leegstandsboete voor. DURF ziet dat burgers vertrouwen ook kwijt zijn doordat de gemeente projecten voor zich uit schuift zoals het parkeerbeleidsplan, de Brouwerstraat en het woningsplitsingsbeleid.

DURF dient zeven moties in:

Bekijk hier de 1 minuut video pitch van DURF.

Koffie
Een nieuwe koffieronde. We hebben het nodig.

SGP: Wat gij niet wilt, wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet
De SGP stelt twee vragen centraal. Behandelen wij een ander zoals wij behandeld willen worden? En worden inwoners van de gemeente behandeld zoals wij behandeld zouden willen worden?

Fractievoorzitter Wouter-Jan Vroeg in de Weij wil dat de gemeente Katwijk aandacht besteed aan een goede dienstverlening. Dat kan volgens de SGP bijvoorbeeld met een balie waar de Katwijkers met al hun vragen terecht kunnen en de terugkeer van het burgerjaarverslag.

De SGP pleit ook voor aandacht van eenzaamheid en ja, daar is die weer: ‘wonen’. De partij wil vooral aandacht voor lokale initiatieven voor seniorenhuisvesting zoals bijvoorbeeld de Morgenster en de Knarrenhof.

De SGP dient twee moties in. Een motie voor een duurzaam tankstation en de motie dienstbare gemeente.

Bekijk hier de 1 minuut pitch van de SGP.

PvdA: gelijke kansen voor iedereen
Het is een thema waar de PvdA altijd op hamert en ook nu tijdens de Algemene Beschouwingen: armoedebestrijding. De partij wil werken met twee initiatieven: het ‘Vaste Lasten Pakket’ en een ‘Perspectieffonds’. In het perspectieffonds neemt de gemeente schulden over om mensen perspectief te bieden. Het Vaste Lasten Pakket zorgt ervoor dat betalingen voor vaste lasten centraal geregeld worden en dat mensen eerste hulp krijgen bij achterstanden.

Wonen is tot dusver vrijwel door iedere partij benoemd als belangrijk thema. De PvdA stelt voor om ook pijlen te richten op ’tijdelijke woningen’. Bijvoorbeeld het ombouwen van lege kantoorpanden.

Volgens VVD’er Toon Stegmann zijn er geen lege kantoorpanden, maar PvdA krijgt al snel steun van partijen die enkele panden opnoemen. Ook op social media wordt de VVD gewezen op leegstaande panden.

PvdA dient twee moties in en één amendement. Een motie voor tijdelijke woningen en een motie om het Perspectieffonds en Vaste Lasten Pakket te betrekken bij herijking Armoedebeleid.

Bekijk hier de 1 minuut video van PvdA in aanloop naar de Algemene Beschouwingen.

Tijd
Er zijn inmiddels bijna twee uur verstreken en vier partijen aan het woord geweest. Nog zeven partijen te gaan.

Voorbereidingen
De elf partijen leven wekenlang toe naar de Algemene Beschouwingen. De lange vergadering en het belangrijke thema vergt een goede voorbereiding.

 

ChristenUnie: Waar staan wij voor?
Fractievoorzitter Ton de Vries pleit voor een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Daarnaast maakt de ChristenUnie zich zorgen over het afnemen van de betrokkenheid van burgers.

De Vries: ‘Burgerparticipatie vraagt wat de ChristenUnie betreft om strakkere financiële kaders en beter management van verwachtingen. Doen wat we beloven en eerlijk zijn over moeilijke afwegingen die nu eenmaal tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad behoren. De burger mag daarnaast optimale dienstverlening verwachten’.

De ChristenUnie vraagt daarnaast aandacht voor de maatschappelijke agenda, armoede en bereikbaarheid.

De partij is voorstander van bredere inzet van parkeeropbrengsten. Een optie om de parkeeropbrengsten te verhogen is het invoeren van betaald parkeren op zondag. Op de vraag van D66 antwoordt De Vries dat ‘betaald parkeren op zondag’ bespreekbaar is voor de ChristenUnie. ‘Maar alles op zijn tijd.’ CU wil eerst de scenario’s voor het nieuwe parkeerbeleid afwachten.

CU dient twee moties in. Een motie voor een onderzoek naar een Juttersmuseum in Katwijk en een motie voor gratis openbaar vervoer voor ouderen.

Bekijk hier de 1 minuut pitch van ChristenUnie in aanloop naar de Algemene Beschouwingen.

VVD Katwijk
Fractievoorzitter Toon Stegmann van VVD Katwijk denkt, ondanks de berichtgeving, dat gemeente Katwijk financieel ongezond is.

De VVD wordt door meerdere partijen geïnterrumpeerd, die het niet met hem eens zijn.

Stegmann vindt dat alles in de gemeente erg langzaam gaat. Als voorbeeld wordt Locatie Valkenburg genoemd waar de bouw van woningen nog steeds niet gestart is, het slopen van flats aan de Helmbergweg en Boerslaan waar nog geen nieuwbouw plan voor is en het verkeersveiligheidsplan waar nog geen oplossingen in staan voor problemen zoals bij de Brouwerstraat in Rijnsburg.

VVD brengt ook weer een oude bekende in: ‘De zondagsopenstelling’. Volgens de VVD kan de winkelleegstand gekoppeld worden aan het feit dat winkels op zondag niet open mogen. ChristenUnie en SGP zien dat verband niet. SGP’er Wouter-Jan Vroegindeweij vindt dat de VVD zwakke argumentatie in de strijd gooit.

Er worden namens de VVD twee moties ingediend. De motie ‘Real-time’ parkeerinformatie en de motie  aanpak N206 Duinvallei.

Hier vind je de 1 minuut video in aanloop naar de Algemene Beschouwingen van VVD Katwijk.

Hashtag

Wij zagen op Twitter al #raadKW voorbij komen. Maar dit is natuurlijk niet zomaar een raadsvergadering. #ABKW2019 lijkt ons een mooie.

CDA: Welk Katwijk willen we voor ons zien in 2020?
Fractievoorzitter Barend Tensen benoemt de energietransitie als belangrijk punt. Sonny Spek (DURF) grijpt zijn kans om het project ‘Hoornes Gasvrij’ te presenteren als een slecht plan. CDA is wel voorstander van het project en ziet het als een kans. Als uit het vooronderzoek blijkt dat het project een slecht idee is, hoeft het niet uitgevoerd te worden volgens CDA.

Bekijk hier ook de 1 minuut pitch van CDA in aanloop naar de Algemene Beschouwingen.

CDA dient 5 moties in. Een motie voor het opstellen van richtlijnen opstellen voor goed en verantwoord gebruik ‘gewone’ woningen, een motie ‘aanvragen decentralisatie-uitkering kerkenvisie gemeente Katwijk’, motie maatschappelijk diensttijd, motie Aansluiting bij Stichting Urgente Noden (SUN), en de motie ‘burgerschap bij schoolkinderen‘.

GemeenteBelangen trapt af
Loting heeft bepaald dat GemeenteBelangen mag aftrappen. Groen is al jarenlang een belangrijk thema voor GemeenteBelangen, ook tijdens deze Algemene Beschouwingen.

DURF breekt na 1 minuut al in en wil weten of GemeenteBelangen, die in het college zit, de Kwakelwei groen wilt houden. ‘Ja’, antwoord fractievoorzitter René Slootweg.

‘De toon is gezet’, klinkt er in de zaal.

GemeenteBelangen vindt daarnaast betaalbare woningen erg belangrijk. ‘Kopen is nu vaak te duur, maar voor sociale huur komt men niet in aanmerking.

De partij wil voor meer bewustwording een motie indienen voor 1 autoloze zondag in het jaar. ‘We willen bewustbewording creëren’. Er zijn zat steden waar dit goed gaat. Ik zou niet weten waarom dit in Katwijk niet kan.’

DURF en Hart Voor Katwijk zetten hun vraagtekens bij deze motie. Vooral handhaven lijkt de partijen een probleem. VVD noemt het ‘zinloze’ symboolpolitiek.

Ook KiesKatwijk breekt in. ‘Ik heb bijna het idee dat het verplicht wordt om te interrumperen.’

Rene Slootweg: ‘Fantastisch als je als eerste mag. Dan wil iedereen nog interrumperen.’

GemeenteBelangen dient in totaal vier moties in over toeristenbelasting, afval op milieuparken, een autoloze zondag en groene daken.

Bekijk hier ook de 1 minuut pitch van GemeenteBelangen in aanloop naar de Algemene Beschouwingen.

Jip en Janneke
Wethouder Adger van Helden legt in Jip en Janneke-taal uit wat de Algemene Beschouwingen zijn.

Speldenprikjes
De avond voor de Algemene Beschouwingen worden op social media al wat speldenprikjes uitgedeeld. Sonny Spek van DURF merkt op dat Matthijs van Tuijl van de PvdA tijdens de 1 minuut video’s van Katwijk Actueel, voor dezelfde locatie heeft gekozen. Vreemd, vindt fractievoorzitter van DURF.

We gaan zien of het tweetal het vandaag in ‘de ring’ (de raadszaal) gaat uitvechten.

Planning
De bespreking van de begroting is opgedeeld in twee termijnen. In het eerste termijn krijgt iedere partij acht minuten spreektijd. Dat is minder lang dan vorig jaar, toen de fractievoorzitters nog 10 minuten spreektijd hadden. De volgorde van de partijen wordt bepaald door het lot. Dat roept bij sommige mensen al vragen op.

Tijdens die spreektijd mogen andere partijen ‘inbreken’ en vragen stellen aan de spreker, fractievoorzitter.

Na de eerste termijn van de raad geeft de voorzitter aan welke hoofdpunten zijn benoemd. Vervolgens schorst hij de vergadering voor maximaal een uur om het college van burgemeester en wethouders de gelegenheid te geven een reactie voor te bereiden.

Dan volgt de spreektijd van het college. De vijf wethouders en burgemeester krijgen daar zeventig minuten voor. De partijen mogen ook bij het college interrumperen.

De vergadering wordt na die zeventig minuten geschorst en om 19.30 uur voortgezet. De vergadering wordt heropend om 19.30 uur.

De tweede termijn verloopt als volgt:
– per punt komen de fracties aan het woord, gevolgd door een reactie van het college en direct daarna stemming over de eventuele moties en amendementen over dat punt
– Eén voor één komen vervolgens de resterende amendementen en moties aan bod, met een termijn voor de raad en voor het college
– Tot slot vindt de stemming plaats over de resterende amendementen, de begroting en de resterende moties

Kortom een lange zit met hopelijk veel politieke hoogstandjes.