Recent stelde de gemeenteraad een plan vast om het verkeer, veiliger te maken. Het bleek dat in Katwijk veel meer gefietst wordt dan in andere gemeenten. En dat er mede daardoor meer ongelukken gebeuren met fietsers en bromfietsers dan in andere gemeenten.

Het is goed voor het milieu en onze gezondheid als we veel fietsen en wandelen. Daarom zijn voor GemeenteBelangen de fietser en voetganger belangrijker dan de auto en vragen wij extra aandacht voor hun veiligheid.

Wat gaat de gemeente doen? Veel fietsongevallen hebben te maken met de voorrangsregels, op kruispunten en op rotondes. Katwijk geeft op rotondes voorrang aan auto’s, maar omringende gemeenten zetten juist fietsers in de voorrang. Zal het aantal fiets- en bromfietsongevallen afnemen als Katwijk de regels overneemt van de buurgemeenten? Dat gaat de GB wethouder nu onderzoeken.

Verder blijft de gemeente twee keer per jaar overleggen met de Fietsersbond en met Veilig Verkeer Nederland. Ook blijft de gemeente hen subsidies geven voor E-bike trainingen, campagnes over verlichting en cursussen scootmobiel rijden.

Veel inwoners geven aan dat ze ongelukkig zijn met de herinrichting van de Brouwersstraat, het Bosplein, de Hoofdstraat en het kruispunt bij de afrit van de N206 richting Hoorneslaan. De gemeente bevestigt dat de herinrichting te weinig duidelijk maakt wat van de gebruikers wordt verwacht. Zo wordt van de vrachtwagenchauffeurs in de Brouwerstraat verwacht dat zij uit zichzelf meer afstand houden tot de fietsers. Dat geeft fietsers een veiliger gevoel. Maar de vrachtwagens rijden vaak vlak achter de fietsers. De gemeente zal deze verwachting beter moeten communiceren, bijvoorbeeld met borden.

GB zal als groen- en fietsvriendelijke partij opletten of het aantal geregistreerde ongevallen daalt en de inwoners zich veiliger gaan voelen.