De aanleg van een glasvezelkabel voor 70.000 euro. Dat was aanleiding voor de fractie van Hart Voor Katwijk om tijdens de informatieve commissievergadering vragen te stellen. De kabel moet aangelegd worden vanuit het gemeentehuis naar het Kwadrant, om daar in januari te kunnen starten met het nieuwe zorgloket. Het is noodzakelijk om daar een goede, betrouwbare communicatielijn te hebben, maar dat hoeft zeker geen 70.000 euro te kosten. Dat deze vraag uit zou monden in een klein relletje was niet voorzien.

30.000 euro weggemoffeld
Afgelopen week had Hart Voor Katwijk een gesprek met een medewerker en teamleider van de IT-afdeling en tijdens dit gesprek kwamen er opeens wat lijken uit de kast. Gedurende het gesprek, dat in eerste instantie vrij technisch was, werd de vraag gesteld waarom de aanleg van de betreffende glasvezel 70.000 euro moest kosten. Het antwoord van de afdeling IT was dat het dat niet zou kosten. Vreemd, want dat bedrag stond wel genoemd in het adviesrapport ICT Voorzieningen.

De verklaring was dat er binnen dat bedrag ook de aanleg van een glasvezel naar de studio van RTV Katwijk was opgenomen. De fractie van Hart Voor Katwijk was met stomheid geslagen. Het zou toch van onbehoorlijk bestuur getuigen wanneer er binnen een besluit over een nieuwe opzet van zorg, hulp en ondersteuning ineens tienduizenden euro’s weggemoffeld zijn voor een communicatielijn naar de lokale omroep? Uiteraard worden er direct offertes en documenten opgevraagd om dit duidelijk te krijgen.

Het verhaal krijgt echter nog een andere wending wanneer afgelopen maandag wordt verteld dat er een andere partij is die ook een glasvezellijn naar het Kwadrant gaat leggen en de kosten gesplitst zouden worden. Daarom zouden de kosten lager uitvallen. Wie, wat en hoe…geen idee! Natuurlijk vraagt dit ook om verduidelijking. Offertes en documenten worden weer opgevraagd maar komen niet. Onacceptabel vindt Hart Voor Katwijk en met hen ook de andere partijen.

Tegenwerking gemeenteraad
De gemeenteraad is er om de handel en wandel van het college te controleren. Wanneer er moedwillig geen documenten worden overlegd dan kan de raad deze taak niet uitvoeren. Uiteindelijk verschijnt er op donderdag 31 oktober om 16.45 uur een brief van wethouder van Starkenburg waarin zij uiteenzet dat er ‘iets’ fout is gegaan. De aanleg kan worden gerealiseerd voor 30.000 euro minder. De reden is nu ineens dat de graafwerkzaamheden nodig zijn, omdat er gebruik kan worden gemaakt van reeds bestaande infrastructuur. Wat zou er zijn gebeurd al er geen vragen over de glasvezel waren gesteld? Hart Voor Katwijk wil er niet over nadenken.

Als klap op de vuurpijl krijgt de raad een krap half uur voor de raadsvergadering in vertrouwen toch nog de offerte. Niemand in de raad begrijpt iets van deze manier van handelen en zet er grote vraagtekens bij. Wat is er hier aan de hand? De wethouder heeft de raad uiteindelijk excuses aangeboden voor de verkeerde informatie en de manier van werken.

Nieuwe zorgloket niet vertragen
De raad heeft na 2 schorsingen uiteindelijk besloten met het voorstel in te stemmen om de ontwikkelingen van het nieuwe zorgsysteem niet te vertragen. Maar daarbij hebben zij wel geëist dat zij in een overleg met het college het naadje van de kous willen weten over de IT situatie en hoe deze situatie is ontstaan. Het college heeft dit toegezegd. Hart Voor Katwijk: ‘Wij zijn hier nog niet mee klaar. Ons inziens is de in het besluit genoemde capaciteit voor de servers ook niet genoeg. Wij willen dat daar opnieuw naar wordt gekeken. Het kan toch niet zo zijn dat het college in januari opnieuw naar de raad komt voor een krediet voor dit IT project’.