Zestien evenementen krijgen toch nog het subsidiebedrag, wat zij aangevraagd hebben. De organisatoren hadden voor dit jaar gezamenlijk meer geld aangevraagd, dan er beschikbaar was. De gemeente besloot daarom bij ieder evenement 22 procent van het subsidiebedrag af te snoepen. De organisatie van Haringrock tekende bezwaar aan en krijgt nu zijn gelijk.

Voor evenementen die bijdragen aan de economie, het toeristisch karakter en het imago van Katwijk is er ieder jaar een bedrag beschikbaar van totaal 30.500 euro. De subsidieaanvragen die aan die voorwaarden voldoen, vroegen echter om een bedrag totaal 38.877 euro.

De gemeente besloot daarom om elk evenement met 22 procent te korten. Een zogenoemde ‘korting’ waar de organisatoren van evenementen niet blij mee waren. Ze voldoen immers aan de eisen voor de aanvraag en ze hadden al rekening gehouden met het bedrag in hun begroting. Toch was er maar één organisatie, Haringrock, die in actie kwam en bezwaar maakte.

Commissie bezwaarschriften
Dat pakte goed uit voor alle evenementen. De commissie bezwaarschriften concludeert dat het voor de subsidieaanvragers niet helder is op basis van welke criteria de rangorde van de aanvragen is bepaald. Het college van burgemeester en wethouders heeft volgens de commissie een objectieve weging (toetsingscriteria) met een subjectief systeem gecombineerd (bij overschrijding van het subsidieplafond wordt integraal gekort op de subsidiebedragen).

Omdat alleen Haringrock bezwaar heeft gemaakt, is het voor de gemeente een optie om alleen het rockevenement haar volledige subsidiebedrag toe te kennen. Dat wil de gemeente echter niet. Ieder evenement krijgt nu alsnog het volledige bedrag.

Evaluatie
De gemeente wil onder andere naar aanleiding van alle commotie de subsidieregeling op 21 november evalueren samen met de organisatoren. Mogelijk wordt het beleid daarna aangepast.

Een eventuele aanpassing zal voor 2020 nog niet gelden. De subsidieaanvragen voor volgend jaar zijn al aangevraagd. Voor 2020 moet daarom een tussenoplossing worden gezocht, in lijn met het advies van de commissie bezwaarschriften.