De gemeente gaat na een lange stilte, het probleemdossier ‘de Brouwerstraat’ weer oppakken. De drukke straat in Rijnsburg is al jarenlang een probleem. CDA vroeg om oplossingen, maar die laten al enige tijd op zich wachten. Volgens burgemeester en wethouders wordt het dossier iedere keer vooruitgeschoven door ‘de beperkte ambtelijke capaciteit en de veelheid aan belangrijke onderwerpen op gebied van verkeer’.

Belangrijke onderwerpen die het college benoemt zijn de Katwijkse agenda mobiliteit, de actualisatie van het parkeerbeleid, implementatie van hoogwaardig openbaar vervoer, projectlocatie Valkenburg, regionale bereikbaarheid en het verkeersveiligheidsplan.

‘Wij betreuren het u hier niet op een eerder moment proactief over te hebben geïnformeerd’, schrijft het college in een antwoord op vragen van CDA.

Het college komt nu in actie en wil op donderdag 19 december tijdens de raadsvergadering in gesprek met de gemeenteraad. Bewoners aan de Brouwerstraat worden voor deze avond uitgenodigd om mee te praten.

Op eerdere vragen van CDA liet het college al weten dat een vrachtwagenverbod, pollers en fiets- of suggestiestroken geen goede oplossingen zijn voor de problematiek in de Brouwerstraat.