Het college van burgemeester en wethouders gaat zich niet inzetten voor het behoud van bushalte Nieuw Brittenburg. De halte op de Boulevard ter hoogte van het winkelcentrum verdwijnt in de toekomstige route van R-net. Dit tot grote onvrede bij winkeliersvereniging Zeezijde en enkele strandtenthouders.

Bushalte Nieuw Brittenburg verdwijnt als gevolg van de opstand van de Algemene Ouderenbond Katwijk (AOB). De ouderenbond kwam in actie, nadat halte Tramstraat niet was opgenomen in de route van R-net. Met succes, maar wel ten koste van halte Nieuw Brittenburg omdat het aantal haltes gelijk moet blijven.

Dit leidde weer tot commotie bij de winkeliers in Zeezijde. Na de Tramstraat stopt de bus pas weer bij de Vuurbaak. De winkeliersvereniging snapt niet dat het belangrijkste uitstappunt voor bezoekers aan Katwijk nu wordt overgeslagen.

Begin dit jaar werd de allereerste R-net halte in Katwijk geopend. R-net verschijnt pas in 2021, maar komend jaar worden er al aanpassingen gemaakt.

Bezoekers
Bij Nieuw Brittenburg stappen tijdens de zomervakantie meer dan 300 mensen per dag in- en uit. Zo’n 100 meer dan bij Noordeinde en 250 meer dan bij de Tramstraat. In de rest van het jaar is de halte tegenover Hotel Noordzee wel minder populair dan de overige haltes.

Het aantal in- en uitstappers is één van de criteria voor de locatie van de R-net haltes. Ook de afstand tot andere haltes, de ligging in de busroute en de ligging van voorzieningen in de nabijheid van haltes spelen een rol volgens het college.

Zomermaanden
Partij DURF stelt in een brief aan het college voor om de bus alleen tijdens de zomermaanden bij Nieuw Brittenburg te laten stoppen, maar ook dat is volgens het college geen optie.

‘Een extra R-net halte, ook als dat alleen in de zomer zou zijn, past niet binnen het concept R-net, waar de haltes onderling juist op grotere afstand liggen. Halte Tramstraat is hier een eenmalige uitzondering op’, antwoordt het college op vragen van DURF.

Daarnaast is het volgens b&w ook niet handig. Het kost extra reistijd en voor reizigers wordt het onduidelijk wanneer de bus wel en wanneer niet stopt bij de halte. Bovendien moet de halte dan worden ingericht als een R-net halte, terwijl de bus er maar een paar weken per jaar gebruik van maakt.