DSV|Verzorgd Leven heeft grote financiële problemen. De zorgorganisatie kan niet alles meer betalen en doet een beroep op de gemeente Katwijk, die garant staat voor DSV. Twee kredietverstrekkers willen geld zien en hebben zich inmiddels al gemeld bij de gemeente.

De gemeente staat sinds 2013 garant met een bedrag van 55,5 miljoen euro. Dat bedrag was nodig voor DSV om financiering van nieuwbouw van meerdere locaties te verkrijgen.

DSV heeft vier woonzorgcentra in Katwijk: De Duinrand, Parledam, Vliestede (Rijnsburg) en Salem. Drie daarvan zijn inmiddels vernieuwd. Salem staat op dit moment leeg, omdat het gesloopt wordt voor nieuwbouw. Daarnaast is er nog de locatie Rustoord in Lisse.

De zorgorganisatie heeft twee weken geleden een waarnemend directeur aangenomen. Directeur-bestuurder Gerard Herbrink is wegens ziekte voor langere tijd afwezig en wordt vervangen door Hennie Kenkhuis, die gelijk aan de bak mag.

Oplossing
DSV is met verschillende partijen in gesprek om tot een oplossing te komen. Eén van die partijen is de gemeente Katwijk. ‘Er zijn verschillende gesprekken geweest met DSV en de situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen zijn in beeld gebracht’, schrijft de gemeente in een statement over de financiële problemen. ‘Om de vervolgstappen en de te nemen maatregelen te kunnen bepalen, is het noodzakelijk om (met stakeholders) nader inzicht te krijgen in de situatie om zo te bezien of er kan worden ingezet op een structurele oplossing.’

De directie van DSV benadrukt in een eigen persbericht dat de continuïteit van de zorg de grootste prioriteit heeft. DSV hoopt uiterlijk half december een analyse te presenteren, waarna er verbeterplannen zullen worden ingevoerd.

Cliënten, Cliëntenraad, OR, Identiteitsraad en medewerkers zijn geïnformeerd over de situatie