Van alle kanten worden we opgeroepen om duurzamer te leven: we moeten van het gas af, mogen straks geen 130 meer rijden en ons afval moeten we beter scheiden, zodat het weer kan dienen als grondstof. Het CDA organiseert een discussieavond over één van deze onderwerpen, namelijk over Afval.

Waarom wordt er zo de nadruk gelegd op beter afval scheiden? Wat zijn de uitkomsten van allerlei pilots die afgelopen zomer gehouden werden? Kunnen we niet beter overstappen op na-scheiding, waarbij een machine ons huisvuil ontrafelt. Wat werkt voor u wel en wat niet? Graag gaan we daarover met u in gesprek. De discussieavond wordt gehouden op dinsdag 26 november om 20.00 uur in De Burgt, Burgemeester Koomansplein 1 in Rijnsburg. Iedereen is van harte welkom.

 In de afgelopen maanden organiseerde de gemeente allerlei pilots (‘challenges’) om uit te proberen welke manier van afvalinzameling het beste werkt. In Rijnsoever (Katwijk) en Duyfrak (Valkenburg) kreeg een deel van de huishoudens een extra afvalbak voor het inzamelen van PMD (plastic, metaal en drinkpakken), in Frederiksoord (Rijnsburg) werd een deel van de restafvalbakken omgebouwd tot PMD-bak. In een ander deel van de gemeente werd weer geëxperimenteerd met een andere inzameling van keukenafval. Tijdens de discussieavond praten we u bij over de uitkomsten van deze pilots.

Een deskundige komt vertellen over de noodzaak om ons huisvuil beter te scheiden. Daarbij gaat het vaak om drie dingen, waartussen een balans gevonden moet worden: gemak, duurzaamheid en de kosten. Welke van deze drie is voor u het belangrijkste? Welke methode werkt voor u wel, en wat juist niet? Moeten we gaan betalen voor het afstorten van restafval, of moeten we toch vooral inzetten op voorlichting?

Vragen waarover we graag met u het gesprek aan gaan. De uitkomsten van de discussie zullen meegenomen worden in de plannen die de gemeente voorbereidt om te komen tot betere scheidingspercentages en daarmee lagere kosten voor de inwoners van onze gemeente. Uw ideeën en inbreng zijn daarbij van groot belang, dus we horen graag hoe u hierover denkt.