Het CDA kijkt tevreden terug op de Algemene Politieke Beschouwingen van 7 november. De fractie heeft ingestemd met de begroting, die ondanks de grote tekorten in de jeugdzorg sluitend was, en het volgende onder de aandacht gebracht.
Jeugd betrekken en maatschappelijke diensttijd
De motie van het CDA om leerlingen uit het basisonderwijs, praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs meer kennis te laten maken met democratische besluitvorming haalde het. Net als de oproep aan het college om na te gaan hoe een maatschappelijke diensttijd kan worden ingezet. Fractievoorzitter Barend Tensen: ‘Jongeren kunnen hiermee op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de samenleving, nieuwe ervaringen opdoen en in contact komen met verschillende generaties. Nuttig voor hen en goed voor de sociale samenhang in onze gemeente’.

Kerkenvisie
Het college gaat ook werk maken van een kerkenvisie. CDA-raadslid Irene van der Plas is al sinds 2014 een warm pleitbezorger. ‘Zuinig zijn op ons religieus erfgoed is belangrijk. Kerkgebouwen hebben een grote maatschappelijke waarde die gepaard gaat met veel gevoel, herinneringen en beleving. Fantastisch dat onze motie op zoveel steun van de andere partijen kon rekenen!’

Stichting Urgente Noden
Armoede bleek een van de belangrijkste thema’s tijdens het debat. ‘Grip op de Knip heeft ons onder meer duidelijk gemaakt dat er een groeiende groep mensen in Katwijk is die leeft op de armoedegrens. Soms hebben mensen directe financiële hulp nodig. Goed dat het college hier nu werk van gaat maken’, aldus raadslid Dick Oudwater, die zich hier al tijden voor inzet.

Verder heeft het CDA nogmaals de gelegenheid aangegrepen om de aanpak van de N206 bij de Duinvallei onder de aandacht te brengen bij de provincie.