Een Hoftuinplein waar inwoners, ondernemers en organisatoren van evenementen een plek hebben. Rijnsburg verdient het, de grote vraag die CDA en PvdA nu stellen: wanneer gaat het gebeuren?

In de raadsvergadering van 8 maart 2018 lag het besluit voor om het Hoftuinplein te herinrichten. Reden hiervoor was dat de openbare ruimte bij het Hoftuinplein gedateerd is en het doel was om het winkelgebied een betere en moderne uitstraling te geven. Een belangrijk aandachtspunt hierbij was, dat het ontwerp op draagvlak moest rekenen bij zowel de ondernemers, de Oranjevereniging als ook het Paardenmarkt comité. Cruciaal was de positie van de middenberm op het plein, het aantal lichtmasten en of deze demontabel waren. Er is echter nog altijd niet begonnen met de herinrichting van het Hoftuinplein. CDA en PvdA vinden het tijd voor actie en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college

Binnen 3 maanden een voorstel
Dick Oudwater (CDA) en Matthijs van Tuijl (PvdA) hebben even de ontwikkelingen afgewacht. Zo zou de gemeente kijken of zij er met de verschillende partijen uit kon komen. Maar de signalen die de raadsleden hierover ontvangen zijn nog altijd niet hoopvol te noemen. Van Tuijl: ‘Rijnsburg verdient een mooi Hoftuinplein en dit duurt echt al veel te lang’. De partijen willen nu weten welke stappen het college heeft ondernomen om tot een oplossing te komen en waarom dit nog altijd niet opgelost is. CDA en PvdA willen dat er binnen 3 maanden een voorstel komt om over te gaan tot het herinrichten van het plein.

Veiligheid
Dick Oudwater geeft aan dat we ook de ontsluiting van het plein niet mogen vergeten: ‘Te denken valt aan de onveilige situatie bij de Fresiastraat en Tulpenstraat, ook dit moet aangepakt worden’. Op verschillende plekken in Rijnsburg blijft de verkeersveiligheid een probleem. Het herinrichten van het Hoftuinplein zou een stap in de goede richting zijn om dit te verbeteren.

Het college heeft nu een aantal weken de tijd om op de vragen te reageren en zo eindelijk te komen tot een gedragen plan.