Het aantal klachten van inwoners die last hebben van het geluid van vliegtuigen boven Katwijk is de laatste jaren flink gestegen. Vorig jaar werden er 387 klachten door 75 mensen gemeld. Een jaar eerder waren dat nog 142 klachten van 45 melders. Bijna de helft van de geluidsoverlast wordt in Rijnsburg ervaren.

Het aantal klachten is sinds 2014 toen er nog 81 klachten waren explosief gestegen. In 2015 steeg het aantal al naar 269. Dat aantal daalde in 2016 weer naar 143, wat vervolgens in 2017 stabiel bleef. In 2018 stapelden de klachten zich weer op.

In Katwijk zijn er geen meetpunten waar het geluid van overvliegend vliegverkeer wordt gemeten. Uit gegevens van het Bewonersaanspreekpunt Schiphol blijkt dat het vliegverkeer boven Leiden en Noordwijk enigszins vergelijkbaar is met het vliegverkeer boven Katwijk. In die gemeenten staan wel meetpunten.

Per etmaal vliegen ongeveer 180 vliegtuigen boven Katwijk. Een vliegtuig boven Katwijk zorgt hier voor ongeveer 45 tot 48 dB. Ruim onder de norm van 55dB. Bij het overschrijden van die norm kan Katwijk aanspraak maken op bijvoorbeeld extra geluidisolatie voor woningen.

Nieuwe vliegroutes
Het Rijk bekijkt op dit moment of vliegroutes sneller, veiliger en hoger gelegd kunnen worden. Dat betekent dat de vliegroutes boven Katwijk mogelijk vanaf 2023 opnieuw ingedeeld worden.

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) adviseert de gemeente naar aanleiding van het project Luchtruimherziening om het geluid van het vliegverkeer van en naar Schiphol met meetpunten in kaart te brengen. Met die gegevens kan de gemeente later duidelijk aantonen wat voor effect de nieuwe vliegroutes voor Katwijk hebben. Ook laat de gemeente zien dat zij ongerustheid en klachten over vliegtuiggeluid serieus neemt.

Voor Katwijk zijn twee meetposten nodig, die geplaatst moeten worden aan de noordkant van Katwijk en Rijnsburg. Op die plekken is de geluidshinder het grootst.

De meetposten kosten zo’n 40.000 euro per jaar.

0-meting niet nodig
De gemeente vindt die zogenoemde 0-meting echter niet nodig. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat nieuwe vliegroutes, die hoger liggen daardoor voor minder geluidsoverlast zorgen. Bovendien kan de gemeente naar eigen zeggen bij Schiphol of de toezichthouder ook geen maatregelen afdwingen, wanneer het geluid wel zou toenemen.