Gemeente Katwijk vraagt in een brief aan de provincie Zuid-Holland om een gedegen onderzoek naar een alternatief voor de tijdelijke N206. Die brief kwam op het verzoek van de gemeenteraad, nadat er in Valkenburg veel verzet was tegen de huidige plannen. De Valkenburgers vinden dat de tijdelijke weg te dicht langs de huizen komt. Soms op nog geen 20 meter van een woning.

Voor de aanleg van de Rijnlandroute moet een tijdelijke weg worden aangelegd. De provincie heeft die samen met uitvoerder Boskalis gepland aan de noordkant, waar de huizen zich bevinden. Bewoners reageerden woest op die plannen.

 

De Valkenburgers pleiten voor een tijdelijke N206 aan de zuidkant, naast voormalig Vliegkamp Valkenburg. Dat voorstel werd door de provincie en Boskalis al snel van tafel geveegd. Volgens hen leidt die optie tot vertraging en extra kosten.

 

Valkenburgers en gemeente afgepoeierd door Provincie

 

Eind september greep de gemeenteraad in met een motie, waarin het college verplicht werd om van de provincie een onderzoek naar alternatieven te vragen. De raad vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar zuidelijke varianten.

De gemeente wil daarom een onderzoek met als uitkomst drie varianten die met het huidige voorstel kunnen concurreren.

1. Een variant direct langs de N206, gebaseerd op de input van het burgerinitiatief KSV
2. Een Valkenburgvariant: met een bocht over het voormalige marinevliegkamp
3. Een eventueel door de raad aan te dragen eigen zuidelijke variant.

De provincie zet wel de aanvraag door voor een omgevingsvergunning voor de tijdelijke N206 aan de noordkant. Dat is volgens de provincie nodig om geen vertraging op te lopen. De vergunning wordt ingetrokken als er een beter alternatief wordt gepresenteerd.

Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn aan welke kant de tijdelijke N206 komt te liggen.