Dunea wil tien barakken slopen. De sloop van de gemeentelijke monumenten tussen de Wassenaarseweg en het duin- en bosgebied is nodig om het gebied te kunnen inzetten voor waterwinning. Dat is volgens het drinkwaterbedrijf hard nodig, omdat de vraag naar drinkwater stijgt.

Dunea sloopt niet alle barakken. Vier barakken worden opgeknapt en de rest van het gebied wordt ingericht als een groen wandelgebied. Met de gemeente wordt gekeken naar een nieuwe functie voor de vier monumenten.

Aan de overkant van de Wassenaarseweg staan nog eens achttien barakken, waarvan het Rijkvastgoedbedrijf de eigenaar is. Eén daarvan werd eerder dit jaar verkocht. Voor die barak was grote belangstelling, tientallen mensen brachten een bezoek tijdens een bezichtiging.

Om de barakken is al jarenlang een strijd. Een groep geïnteresseerden presenteerden het plan Buurschap Berkhey. De initiatiefnemers willen in het gebied een buurschap vormen, waar ambachten, cultuur en natuur centraal staan. De buurschap heeft daar zelfs een erfgoed ontwikkelaar voor in de arm genomen om dit te kunnen realiseren.

Om tot een gezamenlijke visie te komen met Dunea, liet de gemeente Katwijk een landschapsarchitect naar het gebied kijken. Die presenteerde twee varianten. De gemeente gaf de voorkeur aan een barakkendorp, waarbij het gebied een dorp wordt en de meeste barakken behouden blijven.

Tot een gezamenlijke visie kwam het niet. Dunea koos voor de tweede variant: een barakkenpark. Het waterwinningsbedrijf gaat dit plan nu tot uitvoering brengen. Er blijven vier barakken behouden. De rest van het gebied wordt ingericht als park.

Dunea heeft bij de gemeente voor de sloop van de tien barakken een vergunning aangevraagd.