De gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van de nieuwbouw voor de vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Katwijk. Het IKC komt in de vervangende nieuwbouw voor de schoolgebouwen van OBS de Krulder en De Windvang.
Hiermee komen er naast de twee scholen ook kinderopvang en jeugdhulp in het gebouw. De inrichting van de omgeving wordt zo veel mogelijk in samenspraak met buurtbewoners, ouders en kinderen opgepakt.

Verkiezingsprogramma
In het verkiezingsprogramma heeft het CDA de ambitie geuit om deze raadsperiode in Katwijk, Rijnsburg of Valkenburg ten minste één IKC te realiseren. Een eerste mooie stap om het onderwijs in de gemeente naar een hoger niveau te tillen is hiermee gezet. Later deze raadsperiode volgt nog de nieuwe onderwijsvisie, waar het gemeentebestuur nu onder meer bij de inwoners te rade gaat om te kijken waar de behoeften liggen, bijvoorbeeld op het gebied van bijzonder onderwijs.

Kindnabije zorg
CDA-woordvoerder Lisette van der Maden: ‘Een goed besluit, wat mij betreft. Wij willen nóg beter onderwijs en een verbeterslag wat betreft de huisvesting van de Katwijkse basisscholen is daarbij nodig. Het CDA ondersteunt de ontwikkeling van Integrale Kindcentra met voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar. Mooi dat in een IKC naast onderwijs en opvang ook kindnabije zorg kan worden geboden’.